عنوان: سبک زندگی اسلامی ایرانی
مولف: احمدحسین شریفی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: اول
محل نشر:قم

کتاب حاضر، که ساختار و محتوایی کاملاً متفاوت با کتاب «اخلاق و سبک زندگی اسلامی» دارد، مشتمل بر هفت فصل است:

فصل نخست آن، پیرامون چیستی سبک زندگی است که در آن ضمن اشاره به تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی ارائه شده است.

در فصل دوم، اهمیت بحث از سبک زندگی از جهت جامعه‌سازی، تمدن‌سازی، تبلیغ و انتقال ارزش‌های دینی، و مواجهه با دشمنان انقلاب مورد بحث قرار گرفته شده است.

در فصل سوم نیز کوشش شده رابطه میان سبک زندگی و جهان‌بینی و نظام ارزشی بطور دقیق‌ بیان شود. در این فصل، سبک زندگی، به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت ایمان در حوزه‌های مختلف معرفی شده.

فصل چهارم به چرایی اختلاف میان افراد و جوامع مختلف در سبک زندگی می‌پردازد که در این بخش کوشیده‌ شده دلیل اختلاف سبک زندگی دین‌مدارانه و سبک زندگی دنیاگرایانه با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی تبیین گردد.

در فصل پنجم به آسیب‌شناسی سبک زندگی موجود میان ایرانیان پرداخته‌ شده. در این فصل سعی شده به اهم آسیب‌های عمومی با استناد به آمار و ارقام موجود و منتشر شده در سطح رسانه‌های عمومی اشاره گردد.

در فصل ششم به منظور شناخت نقاط قوت فرهنگی خود، برخی از نقاط قوت سبک زندگی موجود میان ایرانیان بیان شده است.

و بالاخره در فصل هفتم، مولف تلاش کرده‌، راه‌های ایجاد سبک زندگی مطلوب و زدودن سبک‌های نامطلوب زندگی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.