عنوان: سبب شناسی اعتیاد(تحلیل زیستی- روانی- اجتماعی)
مولف: غفار بهارلو
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

اعتیاد، به‌راستی یکی از دغدغه‌های مهم بشریت در سدۀ اخیر بشریت می‌باشد. به نظر می‌رسد با وجود تحقیقات و تألیفات بی‌شمار در این زمینه، آمار اعتیاد نه تنها کاهشی نداشت، بلکه بعضاً شاهد افزایش آن هستیم.

در این کتاب در مورد انواع مواد و اعتیاد، نظریات مربوط به سوءمصرف و وابستگی، و سایر موضوعات مشابه صحبت نمی‌شود چرا که در کتاب‌های دیگر هزاران بار، به این موارد پرداخته شده است.

مؤلف علاوه‌بر بیان محدودیت‌های نظریات قبلی، به روشی متفاوت، جدید و موشکافانه به سبب‌شناسی اعتیاد می‌پردازد و در این زمینه مدلی سه عاملی ارائه می‌دهد. علاوه‌ بر آن در فصل دوم به مقوله‌بندی ویژگی‌های شخصیتی معتادان می‌پردازد و پنج ویژگی عمومی و مهم برای معتادان را تببین می‌کند که آشنایی با این پنج ویژگی، بسیاری از معماها در مورد فرد معتاد را پاسخ می‌دهد. نهایتاً در فصل آخر لیستی جامع از باورها و شناخت‌هایی که اعتیاد را تسهیل می‌کنند و یا موجب گرایش فرد به اعتیاد می‌شوند، جهت آشنایی درمانگران و پژوهشگران آورده شده است.