اشاره
سالم غلام جناب «عامر بن مسلم»(۱) از شيعيان بصره و از تابعين‏ مورد اطمينان بود كه پس از دعوت «يزيد بن ثبيط» در بصره همراه مولاي خود به امام پيوست و تا كربلا آن حضرت را همراهي كرد(۲). نام کامل او سالم بن ابوالجعد است. نامش در زيارت ناحيه مقدسه‏ است(۳).
شهادت سالم
به ادعاي ابن‌شهر آشوب، «سالم» در حمله نخستين به شهادت رسيد(۴).
 پی نوشت‌ها: 
(۱) تسمية من قتل مع الحسين عليه‌السلام، ش ۴۷.
(۲) ابصار العين، ص ۱۹۱.
(۳) انصار الحسين، ص ۷۴.
(۴) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.