عنوان: زن و آزادی
مولف: سید رضا صدر
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۸۶
نوبت نشر: اول
محل نشر:قم

۱۳۸۶ صفحه

این کتاب را نویسنده، چنان که از مقدّمه آن دانسته می‌شود، سال ۱۳۴۳ نگاشته است.

وی با طرح سه پرسش، موضوع کتاب خود را تبیین کرده است:

۱- آیا آزادی زن؛ یعنی ارتباط زن و مرد و «همان طور که زنان در ارتباط با یکدیگر آزادند و در هر حالی و در هر لباسی می‌توانند همدیگر را ببینند، از نظر ارتباط با مردان همچنین باشند و در هر حالی و در هر لباسی بتوانند در برابر دیدگان جنس مخالف ظاهر شوند.»، از نظر اجتماعی خوب است یا نه؟

۲- آیا این آزادی برای جامعه بشری سودمند است یا نه؟

۳- و آیا خود زنان از این آزادی سود می‌برند یا زیان می‌بینند؟

نویسنده در کتاب یاد شده به موضوع آزادی زنان از منظر مباحثِ اجتماعی و گاه روان شناسی پرداخته است و آن را از نظر دینی مورد بحث قرار نداده است.

«نویسنده امیدوار است که بتواند بی طرفی را در بحث استدلال کاملا رعایت کرده و نظرش تنها منطق باشد و بس و احساسات و تعصّب و اوضاع و احوال در فکر او و در منطق او دخالتی نکرده باشد… نیز چنین انتظاری را از خواننده دارد که او هم در موقع قضاوت درباره صحّت و سقم مطالبش بی‌طرفی را حفظ کند و احساسات و عوامل محیط را در قبول یا ردّ آنها دخالت ندهد.»

صدر، بر پایه واقعیت‌های خارجی، پاره ای از عوارض آزادی زن را در بخش‌های مختلف کتاب آورده است:

قتل، خودکشی، آسیب‌های بدنی (ضایعه)، غرق، سقط جنین، مزاحمت فردی، مزاحمت گروهی، هتک حرمت، تجاوز به عنف، آدم ربایی، روابط نامشروع، کودکان نامشروع، افزایش روسپی‌گری، آسیب عفّت عمومی، گسستن پیوند نامزدی، کاهش ازدواج، سردی روابط زن و شوهر، افزایش طلاق، ایجاد دشمنی میان دوستان، فراوانی بیماری‌های روانی، شیوع بیماری‌های مقاربتی، افتضاح و رسوایی.

وی، در بخشی از کتاب با نام «بحث و منطق» از سوی طرفداران آزادی زن به سبک غربی چنین نقل می‌کند:

«مرد اگر از آزادی ارتباط با زن محروم و ممنوع شود، بیش تر تحریک می‌شود و مفاسد آن از حالت آزادی بیشتر است.»

«آزادی ارتباط زنان و مردان، چشم و دل مرد را سیر می‌کند…»

نویسنده، کلّیت و عینیت ادّعای یاد شده را نمی‌پذیرد و بر آن است که اگر جلوگیری از زشت کاری‌ها موجب تحریک بیشتر و فراوانی آن گردد، نباید مثلا از قتل و دزدی ممانعت نمود؛ زیرا بر پایه ادّعای یاد شده، جلوگیری قاتل از ارتکاب قتل و سارق از دست یازیدن به سرقت، باید موجب افزایش آدم کشی و دزدی گردد.

«بلکه در بیماری‌های روانی روش درمان بر خلاف این است. هر چه به خواسته‌های دل و تقاضاهای بیماری‌های روانی کمتر ترتیب اثر داده شود، بیماری زودتر رو به سلامتی می‌گذارد.»

«لکن در محیط آزادی ارتباط زنان و مردان، مرد دلزده می‌شود، سیر می‌شود، ولی نه از جنس زن؛ بلکه از زنی که زمانی با او گذرانیده است و این دلزدگی و سیری تا وقتی است که زیبارویان دیگر در برابر دیدگان آزمند او ظاهر شوند و او بتواند آزادانه با آنها در ارتباط باشد.»

صدر، بحث منطقی درباره مسأله را چنین می‌نگارد:

«حلّ منطقی این است که خواسته‌های بشر گوناگون است؛ بعضی از خواسته‌های او چنین است که فراهم بودن آنها در حدّ فراوان، موجب دلزدگی می‌شود و سیری می‌آورد… ؛ مثلا زندگی در شهر…

ولی بعضی از خواسته‌ها، هر چه راه وصول آنها بیشتر فراهم گردد، تمایل افزایش خواهد یافت. ثروت هر چه زیاد شود، سیری نمی‌آورد؛ بلکه گرسنگی بیشتر می‌شود… قدرت نیز هر چه زیاد شود، قدرت مند حریص‌تر می‌گردد… غریزه جنسی هم… هر چه به او بدهند، سیر نمی‌شود و تقاضایش ایستا نیست.»

منبع: مجله حوزه؛ فروردین ماه ۱۳۹۱؛ شماره ۱۶۳؛ کتابشناسی زنان