رمضان دراتريش

مسلمانان در اتريش مانند ديگر مهاجران غيرمسلمان در كشورهاي غربي و اروپايي سعي مي‌كنند تا ايمان خود را حفظ كرده و در انجام اعمال عبادي كوشا باشند.
ماه مبارك مسلمانان در ايام ماه مبارك رمضان نمازهاي خود را در مساجد برپا كرده و به پاي منبر خطيبان مي‌نشينند.
تعداد مساجد در اتريش به بيش از 50 مسجد مي‌رسد و درمساجد برنامه‌هاي ديني مختلف براي مسلمانان ارائه مي‌شود و مبلغان از كشورهاي اسلامي در اين ايام به اتريش مي‌آيند.
مراكز اسلامي در اتريش، مركز اسلامي وين و اتحاديه دانشجويان مسلمان از مراكز اسلامي در اتريش است كه به مسلمانان خدمات متنوعي را ارائه مي‌دهند.

خبرگزاري همشهري