شبهه

چرا از میان ۱۰۰ هزار نفر حاجی که در حجه الوداع در غدیر حضور داشته­ اند تنها ۱۱۰ نفر واقعه امامت و وصایت علی را نقل کرده اند.؟

پاسخ شبهه

اینکه صد و ده نفر از میان صد هزار نفر شاهد، ماجرای غدیر را نقل کرده است، به این معنا نیست که دیگران منکر حدیث غدیر شده ­اند، و یا اصلاً نقل نکرده باشند، ممکن است همه آنها واقعه غدیر را نقل کرده باشند، ولی از میان همه آنهای که حدیث غدیر را نقل کرده­اند، تنها از  ۱۱۰ نفر که خود شاهد واقعه بوده­اند، به دست ما رسیده است و اسناد آن در متون روایی موجود در میان مسلمانان شیعه و اهل سنت اکنون در اختیار ماست، البته که همه آنان که در غدیر حضور داشته­اند  هنگامی که به شهرهای خودشان رسیده­اند داستان غدیر را نقل نمودند، ولی با توجه به عدم امکانات کتابت در آن زمان و هم چنین عدم انگیزه برای افراد عادی، ثبت و ضبط نشده است.

به هر حال وقتی ۱۱۰نفر صحابی از یک جریان خبر ­دهند، تواتر محسوب می ­شود و از این­رو است که حدیث غدیر در میان محدثین فرقین جزء احادیث متواتر محسوب می ­شود.

ذهبی گفت : این حدیث به صورت متواتر نقل شده است و من یقین کردم که از رسول خدا ‌صلی الله علیه وآله صادر شده است، اما جمله: «اللهم وال من والاه» نیز سندش قوی است.[۱]

ذهبی هم چنین گفته است: من یک جلد از کتاب أسناد حدیث غدیر را که ابن جریر نوشته بود را دیدم و از زیاد بودن أسناد آن گیج و مبهوت شدم[۲] .

پی نوشت ها:

[۱] . شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسینی الألوسی (المتوفى: ۱۲۷۰هـ)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، دار الکتب العلمیه – بیروت، الأولى، ۱۴۱۵ هـ، ج۳، ص ۳۶۱٫

[۲] .  تذکره الحفاظ المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز ، لذهبی (المتوفى: ۷۴۸هـ)، دار الکتب العلمیه بیروت-لبنان، الطبعه: الأولى، ۱۴۱۹هـ- ۱۹۹۸م، ج۲ ص

نویسنده: ضیائی