به گزارش خبرگزارى شبستان، دکتر توفیان تیوفانوفا، استاد دانشگاه صوفیا، عضو انجمن شرق شناسان آمریکا و عضو اتحادیه شرق شناسان اروپا پس از ترجمه قرآن کریم به زبان بلغارى، با یقین و اطمینان قلبى به دین مبین اسلام گروید.

تیوفانوفا درباره چگونگى گرویدن به اسلام گفت: از ۱۲ سال پیش ترجمه قرآن به زبان بلغارى را آغاز کردم و در نتیجه تعمق و درک معانى آیات قرآن دین اسلام را براى خود برگزیدم به طورى که با فهم آیات قرآنى و بررسى اسلام و تمدن ها دریافتم که تمدن اسلامى مادر تمامى تمدن هاى جهان است.

این شرق شناس بلغارى ادامه داد: از پنج سال پیش مسلمان شدم و خانواده ام نیز مخالفتى نسبت به مسلمان شدن من نداشتند، در خانواده ما تنها من مسلمان هستم و همسر و دخترم همچنان مسیحى ارتدوکس هستند.

وى خاطرنشان کرد: برخى شرق شناسان نسبت به اسلام شک دارند و قرآن کریم را به مسخره مى گیرند و مى گویند که قرآن کلام انسان است و ربانى نیست، همچنین حقیقت این کتاب آسمانى انکار مى کنند.

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانى محیط، استاد دانشگاه صوفیا تأکید کرد: در ترجمه قرآن کریم خطا وجود دارد، ولى باید بین خطاى عمدى و غیرعمدى فرق گذاشت.

این خطاها به علت عدم فهم دقیق از معانى قرآن کریم است، اما به لطف خداوند، من در ترجمه قرآن به زبان بلغارى با دقت به معانى و موسقى متن موفق به ترجمه شدم.

دارالافتاء بلغارستان نیز این ترجمه قرآن را چاپ کرد و تعداد بى شمارى از آن را در میان مؤسسه هاى اسلامى و در رأس آن مساجد این کشور توزیع کرد.

دکتر توفیان تیوفانوفا، سال ها پیش از دانشگاه بغداد در رشته زبان عربى فارغ التحصیل شد و سپس براى ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عرب به دانشگاه قاهره رفت. وى دکتراى خود را از مؤسسه شرق شناسى در روسیه گرفت و سپس به عنوان استاد تحقیقات اسلامى در دانشگاه صوفیا و استاد مؤسسه اسلامى در بلغارستان مشغول به فعالیت شد.

وى همچنین در انجمن شرق شناسان آمریکا و انجمن تحقیقات خاورمیانه انگلیس و اتحادیه شرق شناسان اروپا عضویت دارد.

منبع : خبرگزارى شبستان