گوستاو دوگا از خاورشناسان فرانسوى و متخصّص در تاريخ و جغرافياى كشورهاى اسلامى بوده كه در ((اورانژ)) از توابع ((ووكلوز)) در فرانسه متولّد شده و پس از هفتاد سال عمر در ((بارژول)) بدرود زندگي گفته است.

تحصيلات

وى زبانهاى فارسى، عربى و تركى را در كولژ دو فرانس تحت تعليم ((رنو)) (1795-1867) و كوسون دو پرسوال (1795-1871) فراگرفته، و پس از فراغ از تحصيل با هيأتى در 1845 به الجزيره عزيمت كرده، و در همانجا با سمت پروفسوراى زبان عربى به تدريس پرداخته است، پس از جندى به فرانسه احضار شده و به عنوان پروفسور تاريخ و جغرافياى ممالك اسلامى در مدرسه زبانهاى شرقى پاريس منصوب شده و در سال 1872 از طرف همين مدرسه براى مطالعات تاريخى و جغرافيايي كشورهاى مسلمان مأموريت يافته است.

گوستاو دوگا پس از مراجعت به فرانسه به عضويت انجمن آسيايى پاريس برگزيده شده و مقالات و مباحث ارزشمندى در موضوع تاريخ و جغرافياى كشورهاى اسلامى نوشته كه در مجله ى انجمن مزبور درج شده است.