دواسلان اصلاً ايرلندى و تبعه ى فرانسه بوده كه در بلفاست مركز ايرلند به دنيا آمده و پس از 77 سال عمر در پاريس بدرود حيات گفته است.

تخصّص او در تاريخ و جغرافياى ممالك مغرب (شمال افريقا) و زبان بربر و كتابشناسى و جامعه شناسي و ادبيّات عربى و رجال شناسى بوده است.

او شاگرد سيلوستر دوساسى خاورشناسى معروف فرانسوى (1758-1838) بوده و زبان عربى و ديگر زبانهاى شرقي را از وى فراگرفته است.

مدتى به سمت مترجم وزارت جنگ فرانسه در الجزاير خدمت كرده و شغل دايمى او پروفسور السنه ى شرقي در مدرسه زبانهاى خاورى زنده بوده و تا آخر عمر در همين سمت باقى مانده است.

دواسلان به تاريخ مغرب و بربر خيلى توجه داشت و كتاب بزرگى به زبان فرانسه درباره ى همين موضوع نگاشته است.

همچنين به آثار و دواوين شعراى عرب عنايت خاصّى داشته و از كتابهاى آنها تعدادى انتشار داده است.

دواسلانيكى از پركارترين خاورشناسان فرانسوى است كه تعداد زيادى از آثار اسلامى را ترجمه تحشيه كرده و به چاپ رسانده است.

تحقيقات او باعث بلند شدن آوازه اش گرديد، تا جايي  كه دانش آموزان ممالك مختلف به پاريس مى آمدند و از درسهايى كه مى داد استفاده مى كردند.