عنوان: دفاع از حقوق زن
مولف: محمّد حکیمی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی
سال نشر: ۱۳۷۸
نوبت نشر: اول
محل نشر: مشهد

۱۷۵ صفحه

کتاب با پیشگفتار و دوازده بخش سامان یافته است: آفرینش زن، اوج گرایی و تکامل زن، عقل زن، پایگاه اجتماعی زن، زن، محور خانواده، خشونت نسبت به زن، روان شناسی اختلافی، بالاترین لذّت‌ها، رسالت زن، مشورت و رایزنی با زنان، سالاری‌گری، جانبداری افزون بر حقوق.

در پیشگفتار اثر آمده است:

«نظریاتی که درباره زن از سوی مکاتب گوناگون ارائه شده است، چون دیگر ره آوردهای فکر بشری، از افراط و تفریط بیرون نیست… از این رو، این موضوع درخور ژرف‌نگری‌های گسترده و حقیقت جویانه است.»

«شناخت زن و منزلت و مقام او، در حقیقت شناخت انسان و کرامت اوست.»

و نتیجه‌گیری شده است:

«بنابراین مطالعه در احوال زن و بررسی ابعاد هستی این بخش از جامعه انسانی، گامی در راستای انسان شناسی عمومی است.»

چنین می‌نماید که برآیند مباحثی که نویسنده در بخش‌های گوناگون کتاب خود آورده است، نقد نظریه‌ای افراطی درباره زنان باشد که وی از آن به «نظریه مرد نمایی زنان(همانند سازی رفتاری) با مردان» یاد می‌کند:

«نظریه‌ای… که اصولا به انکارِ زن بودنِ زن می‌اندیشد و می‌کوشد تا زن را از عالَم خویش جدا کند و ویژگی‌های انکارناپذیر هستی زنانه را منکر شود… موجودی که مورد علاقه جنس مخالف است و می‌تواند همسر باشد… یا مادر شود و کانونِ هستی‌سازی گردد و تداوم نسل انسانی را تضمین کند؛ یا… محور خانواده باشد و چون ساحلی آرام جامعه بزرگ انسانی را آرامش و آسایش بخشد.»

نویسنده بر نادرستی این اندیشه افراطی، به طور عمده، دو دلیل اقامه می‌کند:

«این تفکر در حقیقت ناقص شناختن جنس زن… همچنین نادیده گرفتن ضرورت‌های انکارناپذیر طبیعی؛ چون: ضرورت زایمان و ابعادِ آثار روانی و تنی آن، نیاز مادری، تشکیل خانواده و همسری، تداوم نسل انسانی و تربیت فرزند در کانون خانواده و در دامن مادر.»

او راه نجات از پندارهای بی‌پایه روزگار ما را در «بازگشت به هویت فرهنگی و دینی خویش» و «بازشناسی ارزش‌های والا و عقلانی تفکر اسلامی و ایرانی» می‌یابد.

مؤلّف بر پایه این که:

«در چند دهه گذشته… همواره و هرگاه موضع‌گیری علیه  اسلام صورت می‌گرفت و یا باورهای توده‌های مردم هدف واقع می‌شد، موضوع زن و مسائل مربوط به او، یکی از محورهای این موضع گیری‌ها بود و اکنون نیز در این تهاجم جدید، از موضوع زن چون گذشته‌ها، سوء استفاده‌هایی می‌شود.» به نگارش در این حوزه، همّت گماشته است.

منبع: مجله حوزه؛ فروردین ماه ۱۳۹۱؛ شماره ۱۶۳؛ کتابشناسی زنان