ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرين (آيه ي 250 سوره بقره)
“پروردگارا! پيمانه شکيبايى و استقامت را بر ما بريز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعيّت کافران، پيروز بگردان”

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم(بخشي از آيه ي 127 سوره بقره)
” پروردگارا از ما بپذير، که تو شنوا و دانايى ”

لا يکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت.
خداوند هيچ کس را، جز به اندازه تواناييش، تکليف نمي کند. (انسان،) هر کار (نيکى) را انجام دهد، براى خود انجام داده؛ و هر کار (بدى) کند، به زيان خود کرده است.

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا و لا تحمل علينا اصرا کما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرين (آيه ي 286 سوره بقرة)
پروردگارا اگر ما فراموش يا خطا کرديم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکليف سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغيان،) بر کسانى که پيش از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوى، ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده، تو مولا و سرپرست مايى، پس ما را بر جمعيّت کافران پيروز گردان.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب (آيه ي 8 سوره آل عمران)
«پروردگارا! دلهايمان را، بعد از آنکه ما را هدايت کردى، (از راه حق) منحرف مگردان! و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده ‏اي.

ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين (آيه ي 126 سوره اعراف)
بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ريز! (و آخرين درجه شکيبائى را به ما مرحمت فرما) و ما را مسلمان بميران.

ربنا انک جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد (آيه ي 9 سوره آل عمران )

پروردگارا تو مردم را، براى روزى که ترديدى در آن نيست، جمع خواهى کرد؛ زيرا خداوند، از وعده خود، تخلّف نمى‏کند. (ما به تو و رحمت بي ‏پايانت، و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم.)

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار (آيه ي 193 سوره آل عمران)
پروردگارا ما صداى منادى (تو) را شنيديم که به ايمان دعوت مى‏کرد که: «به پروردگار خود، ايمان بياوريد» و ما ايمان آورديم؛ پروردگار! گناهان ما را ببخش و بديهاى ما را بپوشان! و ما را با نيکان (و در مسير آنها) بميران.

” ربی زدنی علما “
خدایا علمم را زیاد کن

‌« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
(پروردگارا به ما در دنيا نيکى و در آخرت هم نيکى عطا کن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار).