عرفه

, ,

اعمال شب وروز عرفه

اعمال شب عرفه شب نهم:از شبهاى پر بركت و شب مناجات با خدا برآورنده حاجات است‏ و توبه در آن شب پذيرفته و دعا در آن مستجاب است و كسى‏كه آن شب را به عبادت به سر آورد،اجر صدوهفتاد سال‏ عبادت را دارد،و براى آن شب چند عمل است: اوّل:اين دعا را كه روايت شده هركه آن را در شب عرفه يا شبهاى جمعه بخواند،خدا او را بيامرزد: …