شهادت امام باقر علیه سلام

شهادت یادگارنینوی،پنجمین نور هدی،باقرالعلم الانبیاء، تسلیت و تعزیت.

در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده **** سنگ غربت شکسته بغضم را دیده ام،صبر خود ز کف داده معرفی سیره امام باقر(علیه سلام) مردی از خانوادهٔ خورشید امتداد غم امام شهید انعکاس صدای عاشوراست روضه های غروب مناست مرد سجاده، مرد نافله ها مرد شب زنده دار قافله ها مردی از جنس آیه تطهیر خستگی…