امامزادگان استان قزوين

,

امامزاده يحيي (ع) – صائين

در شهرک صائين قلعه ي ابهر بر روي يک سايت تاريخي احداث گرديده است . محققين شرح الا نساب وي را به امام موسي کاظم (ع ) رسانيده اند. بناي امامزاده تماما از آجرهاي به ابعاد 21*21*5 سانتيمتر ساخته شده ، ورودي بنا مشرف بر يک هشتي است که عزض آن حدوده نصف عرض شبستان بوده و به طور قرينه احداث گرديده است. درسقف …
,

امامزاده علي ‏اصغر(ع) – زرآباد

مقدمه منطقه اي که اکنون در تقسيمات کشوري به نام بخش «رودبار الموت» مي شناسيم، سرزميني است وسيع و کوهستاني واقع در شمال قزوين. مطابق نوشته جغرافيانويسان اسلامي، اين منطقه جزو سرزمين ديلم ـ بلکه مرکز آن ـ بوده، (1) و قرنها جايگاه نفوذناپذير آزادي خواهان و شيعيان آل علي (ع) از جمله علويان، و از قرن پنجم تا هفت…
,

امامزاده آمنه خاتون (س)

بناى آرامگاه آمنه خاتون دختر امام جعفر صادق (ع) ، در شهر قزوين قرار دارد و متعلق به دوره صفويه است . طرح داخلى بقعه ، هشت ضلعى و طرح بيرونى آن گرد است و محرابى با مقرنس دارد . بر فراز بقعه ، گنبد بزرگ دوپوش و كاشيكارى شده قرار دارد . پنجره هاى زير اين گنبد داراى چهار شباك (پنجره) گچى پركار و نفيس است . د…
,

امامزاده كمال (ع)

بناى امامزاده كمال (ع) از فرزندان امام موسى كاظم (ع) ، به شكل شش ضلعى به طول 3/90 متر است و در حاشيه ضياء آباد شهرستان تاكستان قرار دارد . بناى بقعه شامل سه بخش است و دو بخش الحاقى آن كاملاً نوساز و فاقد هر گونه ارزش هنرى است . شكل داخلى بنا نيز شش ضلعى و داراى نازك كارى است . گنبد امامزاده از نوع دو پوش با ار…
,

امامزاده اباذر (ع)

امامزاده اباذر در روستايى به همين نام در فاصله بيست كيلومترى شمال شرقى شهرستان قزوين قرار دارد . بنابر اعتقاد اهالى منطقه ، ايشان از فرزندان امام جعفر صادق (ع) هستند. براى رسيدن به اين مقبره بايد از پله هاى سنگى كه در كنار جاده واقع شده است ، گذشت و به عمق دره رفت تا به صُفـّه(1) مقبره رسيد . بناى امامزاد…