آسیبها و طلاق

تست اعتیاد در خانواده و آشنایی با تاثیرات اعتیاد بر خانواده معتاد و مقابله با آن-۲

۳-تاثیرات اعتیاد بر خانواده،احساس انکار و شرمندگی در بسیاری از موارد معتاد بودن یکی از افراد خانواده باعث سرافکندگی، شرمساری و از بین رفتن آبروی خانواده معتاد تلقی می شود. هنوز هم بسیاری از مردم اعتیاد را یک مشکل اخلاقی به حساب آورده و آن را موجب سرافکندگی و ضعف خانواده می دانند. بسیاری از اعضای خانواد…

تست اعتیاد در خانواده و آشنایی با تاثیرات اعتیاد بر خانواده معتاد و مقابله با آن-۱

آیا اعتیاد یکی از اعضای خانواده، زندگی شما را به مرز نابودی کشیده است؟ تاثیرات اعتیاد بر خانواده معتاد اعتیاد بیماری است که علاوه بر فرد معتاد، بر سایر اعضای خانواده معتاد نیز تاثیرات مخربی می گذارد و زندگی آنها را نیز غیر طبیعی کرده و به تباهی می کشاند. این مقاله حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی تاث…

بررسی آثار و پیامدهای فردی خانوادگی و اجتماعی طلاق

طلاق به هر دلیل درست یا نادرست پیامدهایی برای فرد و اجتماع، افراد مطلقه و فرزندان طلاق به همراه دارد، در بهترین حالت شاید ترحم محیط و افراد پیرامون خود را دریافت کنند و زندگی بعد از طلاق به معنی یک زندگی ناقص است که غالباً زنان و فرزندان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد... اخیراً طلاق به عنوان یکی…

طلاق عاطفی، زندگی زیر سقف دودی

علت، آسیب و مراحل ایجاد طلاق عاطفی را بدانید نسبت به یکدیگر سرد شدند و آن احساس سابق را ندارند، اما هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند، زیر یک سقف دودی و نامشان در شناسنامه هم قرار دارد. به اصطلاح زن و شوهر هستند ولی فقط در کنار هم به دلیل یک نقطه مشترک آن هم فرزندانشان نفس می‌کشند اما زندگی نمی کنند. …

آمادگی روانی قبل از طلاق

بعد از این احساس خشم ممکن است تمایل به تلافی و انتقام در وجودتان بیداد کند. ممکن است بخواهید هر طور شده حساب این افراد را کف دست شان بگذارید، غافل از اینکه هر قدر این خشم و تمایل به انتقام در وجودتان مشتعل تر شود، تمرکز شما برای حل منطقی مشکلات تان کمتر می شود. بسیاری از افراد در دوران طلاق آنچنان د…