سال ۲۶۳ هجرى قمرى

ابوعلى، حسن بن محمد بن سماعه کندى صیرفى، از علماى شیعه و از دانشمندان سخت کوش عصر خویش به شمار مى آمد.

وى، از جهت اعتقادى، واقفى و از پیشوایان این گروه بود و در این راه تعصب ویژه اى نشان مى داد.

واقفیه، دسته اى از شیعیان، بودند که پس از شهادت مظلومانه امام موسى کاظم(علیه السلام)، پیشواى هفتم شیعیان راه وقف را در پیش گرفته و امامت امام هشتم شیعیان، یعنى امام رضا(علیه السلام) را نپذیرفتند.

این ها در میان برخى از شیعیان مدتى طرفدار داشته و با گفتار و نوشتار خویش، آنان را در این راه نگه داشتند، ولیکن پس از مدتى، حقایق بر هوادارانشان آشکار گردید و بساط واقفیه برچیده شد و پیروان آن، به تدریج به مذهب حقه امامیه برگشته و مشمول هدایت هاى معنوى امامان معصوم(علیهم السلام) شدند.

به هر روى، ابوعلى صیرفى با این که واقفى مذهب بود، با این حال مورد پذیرش رجال شناسان شیعه قرار گرفته است. زیرا وى مردى فقیه، مورد وثوق و نویسنده اى ماهر بود.

تالیفات

ابوعلى صیرفى تعداد ۳۰ کتاب تألیف کرد، که اسامى برخى از آن ها عبارت است از: کتاب القبله، کتاب الصّلاه، کتاب الصّوم، کتاب الشّراء و البیع، کتاب الفرائض، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الحیض، کتاب وفاه أبى عبدالله (علیه السّلام)، کتاب الطهور، کتاب السهو، کتاب المواقیف، کتاب الزهد، کتاب البشارات، کتاب الدلائل، کتاب العبادات و کتاب الغیبه.

وفات

سرانجام در پنجم جمادى الاولى، سال ۲۶۳ هجرى قمرى، مصادف با سومین سال امامت و غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام)، در کوفه وفات یافت و ابراهیم بن محمد علوى بر وى نماز گزارد و در جعفى مدفون گردید.(۱)

۱- رجال ابن داوود، ص ۲۳۹ و معجم رجال الحدیث (آیت الله خویى)، ج۶، ص ۱۲۷