عنوان: درمان شناختی – رفتاری اضطراب در کودکان
رویکرد واحد پردازه‌ای

مولف: بروس ‌ف. چورپینا
مترجم/ محقق: کتایون حلمی
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: دوم
محل نشر: تهران

انتشارات گیلفورد دست به انتشار مجموعه کتاب‌هایی زده است به نام راهنماهایی برای درمان شواهدمدار و فرد ویژه و ویراستار ارشد این مجموعه، ژاکلین برسوز است.

کتاب حاضر یکی از کتاب‌های این مجموعه است که برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی نوشته شده است. در این کتاب بر اساس شواهد علمی و پژوهشی و با پشتوانه سال‌ها نظرپردازی برای گره‌گشایی و تدبیراندیشی مشکلات اضطرابی کودکان در اختیار متخصصان قرار گرفته است.

درمان مشکلات اضطرابی کودکان در واقع زدن دو تیر با یک نشان است زیرا از یک سو درمان مشکل فعل است و از سوی دیگر، پیشگیری محسوب می‌شود. نویسنده با ذکر مثال‌های موردی در رفع مشکلات درمان توانسته‌اند کتابی ماندگار و اثرگذار در حوزۀ درمان- شناختی دفتاری اختلالات اضطرابی و کودکان پدید آورد.