یکی از عوامل مؤثر در سازگاری و رفع تنش، این است که همسران به یکدیگر نه سخن ناپسند بگویند و نه ناپسند بگویند. محتوای سخن و کیفیت ادای آن، هیچ یک نباید ناپسند باشد؛ بلکه ضرورت دارد بین آنان «سخن طیّب» مبادله شود. «طیّب» نقطه مقابل «خبیث» است و گاهی در معنای آن توسعه داده می‌شود و گفته می‌شود: سخن پاک؛ یعنی سخنی که ناپسندی در آن نیست.(۱) باید پسندیده سخن گفت. قرآن کریم می‌فرماید: «و قولوا للنّاس حُسنا؛(۲) به مردم نیک بگویید» و «و لا تنابزوا بالالقاب؛(۳) با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید».
از سوی دیگر، درباره ی سخن ناپسند می‌فرماید: «ویلٍ لکلّ هُمَزَهٍ لُمَزَه؛(۴) وای بر هر عیب‌جوی مسخره کننده». انسان‌ها به طور عام ناپسندی و زشتی را بر نمی‌تابند و درصدد مقابله با آن بر می‌آیند. برای سازگاری، ضروری است همسران در محتوای کلام و ساختار آن از ناپسندی و مکروه بپرهیزند. هم سخن خوب بگویند و هم خوب سخن بگویند. در بسیاری از موارد سخن خوبی که به خوبی ادا نشده، زمینه ی نقش و ناسازگاری را فراهم کرده است. معروف است که زبان سرخ، سر سبز می‌دهد بر باد. از هر دو نوع ناپسندی پرهیز لازم است.
در اصطلاح روایات، کلام طیّب ضِلعی از اضلاع مثلث خوش اخلاقی است. در روایتی از امام صادق(علیه السّلام) سؤال شد: حدود خوش اخلاقی چیست؟ حضرت مثلّثی را ترسیم کردند و فرمودند:
تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقی اخاک ببشر حسن؛(۵) با کنار دستی خود نرم رفتار کنی و به او جا بدهی، در سخن گفتن، پاکیزه سخن بگویی و با برادرت با روی باز مواجه شوی.
حال به نمونه‌هایی از آثار و پیامدهای خوش‌زبانی اشاره می‌کنیم:

آثار خوش‌زبانی
خوش‌زبانی نتایج ذیل را در بر دارد:

أ. صفای زندگی
خوش‌زبانی، باعث طراوت و شادابی در زندگی است؛ به زندگی روح می‌بخشد و آن را از خمودی و بی‌معنایی می‌رهاند. بدزبانی است که زندگی را تیره می‌کند و صفای آن را از بین می‌برد. در روایت است:
ثلاثه تکدر العیش السلطان الجائر و الجار السوء و المرأه البذیه؛(۶) سه چیز زندگی را تیره و کدر می‌سازد: حاکم ستم پیشه، همسایه بد و زن بدزبان.
نمی‌توان زندگی کدر را حیات طیّبه نامید. زن و شوهر در این زندگی احساس شادمانی ندارند و از آنچه در آن می‌گذرد احساس تنگی می‌کنند و چون دایره تحمّل آنان محدود است، به ناچار این ویژگی عوارض خود را در زندگی نشان می‌دهد. اضطراب و طلاق را می‌توان از عوارض بدزبانی به شمار آورد. صفای زندگی حتماً به سازگاری می‌انجامد؛ چرا که امری پسندیده و دل خواه برای زن و مرد است و در برابر، زندگی بی‌روح و بی‌معنا به ناسازگاری منتهی می‌شود.

ب. امنیّت و مسالمت
از ویژگی‌های یک زندگی مطلوب، وجود امنیّت و آرامش خاطر است. انسان همیشه می‌خواهد مطمئن باشد و در زندگی چیزی او را تهدید نکند. نوع انسان‌ها از رفتارهایی که به ظاهره مخاطره آمیز است، دوری می‌کنند تا مبادا امنیّت زندگی آنان را تهدید کند. گاهی بعضی از آن‌ها به افسانه و خرافه شبیه‌تر است تا به واقعیّت؛ امّا به دلیل حساسیت افراد در برخورداری از امنیّت می‌کوشند به آنها نزدیک نشوند. حال اگر یقین داشته باشند آثار یک رفتار زندگی آنان را در مخاطره قرار می‌دهد، قطعاً درصدد بر می‌آیند آن رفتار را انجام ندهند. پسندیده سخن گفتن، هم امنیّت خاطر به دنبال می‌آورد، هم زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران را در زندگی فراهم می‌سازد. کاری که دشمنی دیگران را به دنبال داشته باشد، هم امنیّت خاطر را در زندگی به مخاطره می‌اندازد، هم زندگی مسالمت‌آمیز را بر هم می‌زند. ناسزا گرفتن حتی به موجودات بی‌جان نیز بد است؛ چرا که زندگی خودمان را تهدید می‌کند. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید:
لا تسبّوا الریاح فانّها مأموره و لا الجبال و لا الساعات و لا الایّام و لا اللیّالی فتَأثموا و یرجعَ الیکم؛(۷) به بادها ناسزا نگویید؛ چرا که آن‌ها مأموریت خود را انجام می‌دهند. به کوه‌ها، ساعت‌ها، روزها و شب‌ها ناسزا نگویید که مرتکب گناه می‌شوید و ناسزا به خودتان بر می‌گردد.
این جا، موجودات بی‌جان، هدف تیر ناسزا قرار می‌گیرند؛ امّا نتیجه منفی آن گریبانگیر جاندارانی می‌شود که ناسزا می‌گویند. در روایت دیگری آمده است: «لا تسبّوا الاموات فتؤذوا الاحیاء؛(۸) به مرده‌ها ناسزا نگویید؛ چرا که شما با این کار خود زنده‌ها را اذّیت می‌کنید». از زندگی مسالمت‌آمیز با آنان فاصله می‌گیرید و در نتیجه به تنش گرفتار می‌شوید. اگر به زنده‌ها ناسزا بگویید، مستقیماً به میدان دشمنی و ستیز قدم نهاده اید و آشکارا وارد صحنه ی کارزار شده اید. امام باقر(علیه السّلام) می‌فرماید: مردی از بنی‌تمیم خدمت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و گفت:‌ای پیامبر خدا! به من توصیه‌ای ارزانی فرما. حضرت در میان سفارش‌هایی به او فرمود:
لا تسبّوا الناس فتکسبوا العداوه بینهم؛(۹) به مردم ناسزا نگو که دشمنی آنان را به دست می‌آوری.
نتیجه دشمنی، سازگاری نیست. پس ضروری است برای تأمین سازگاری، پسندیده و سزاوار سخن بگوییم.

ج. عزّت
از نعمت‌هایی که همه در پی به دست آوردن آن هستند، عزّت است. همه می‌خواهند و در برابر دیگران سربلند باشند. حتّی کسانی که به رفتارهای منفی رو می‌آورند، خودشان فکر می‌کنند این رفتارها باعث موقعیّت، وجاهت، عزّت و سربلندی آن‌هاست. در واقع رفتار مثبت را ذلّت تلقّی می‌کنند، وگرنه خود به دنبال ذلّت نیستند. راهکار اصلاح برای چنین کسانی این است که ذهنیت آنان تغییر یابد تا به گونه ی دیگری عمل کنند. تغییر بینش چنین افرادی ضروری است. کسانی که با رفتارهای برخاسته از دستورات دینی آشنا هستند، عزّت را در رفتارهای منفی دنبال نمی‌کنند؛ چرا که می‌دانند تکریم، احترام و خوش‌زبانی عزّت می‌آورد؛ توهین و ناسزا به دیگران نه تنها انسان را عزیز نمی‌کند، بلکه وی را در حضیض ذلّت قرار می‌دهد. امام صادق(علیه السّلام) می‌فرماید:
«اَذلُّ النّاس من اَهان النّاس؛(۱۰) ذلیل‌ترین مردم، کسی است که به مردم توهین می‌کند و ناسزا می‌گوید».
پس سربلندی را نمی‌توان در ناسزا گفتن یافت، بلکه باید با خوش‌زبانی و احترام به جست و جوی آن پرداخت.

د. عاقبت به خیری
چه بسا افرادی که کارهای خوب انجام می‌دهند؛ امّا نگران عاقبت به خیری خود هستند، اینان در ارزشیابی رفتارهایشان ارزش‌های مثبتی را می‌بینند. ولی نگرانند. حال اگر رفتارهای فردی نامطلوب باشد، بیشتر باید نگران عاقبت به خیری باشد. یکی از رفتارهایی که زمینه ی این نعمت بزرگ را فراهم می‌کند و در دنیا و آخرت ما را به این مقصد خیر رهنمون می‌سازد، پسندیده سخن گفتن است. کسی که به دیگران طعن می‌زند و به اصطلاح به چشم دیگران می‌کوبد، به عاقبت خوش امیدوار نباشد. چنین کسی هم در این دنیا باید بترسد که در اواخر عمر خود با مصیبت‌های دردناکی رو به رو شود و هم در آن دنیا زمینه ی دریافت کیفرش فراوان است. امام باقر(علیه السّلام) می‌فرماید:
ما من انسان یطعنُ فی عین مؤمنٍ الّا ماتَ بشرِّ میتهٍ و کان قَمِناً ان لا یرجع الی خیر؛(۱۱) هر انسانی که دیگران را مورد طعن قرار می‌دهد و به چشم دیگران می‌کوبد، نمی‌میرد مگر به بدترین مرگ و سزاوار و نزدیک است که عاقبت به خیر نشود.
برخورداری از این نعمت بزرگ،(عاقبت به خیری) پیامد خوش‌زبانی و دوری از طعن و ناسزاست.

هـ. رعایت حقّ دیگران
احساس دریافت حق، زمینه مناسبی برای سازگاری میان افراد است. چنانچه کسی حس کند حقّی ناحق شده یا حق خود را پایمال شده ببیند، به مقابله و ناسازگاری رو می‌آورد؛ به ویژه اگر فرد احساس کند حقوق محدودی دارد و تضییع آن حق ضایعه بزرگی را به وجود می‌آورد، به تنش بیشتری دچار خواهد شد و سازگاری به شدّت رنگ خواهد باخت. یکی از اصحاب امام صادق(علیه السّلام) به نام مأمون حارثی می‌گوید: به امام صادق(علیه السّلام) گفتم: حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ حضرت حقوقی را بر شمردند تا این که فرمودند:
حق المؤمن علی المؤمن ان لا یقول له اُفّ و اذا قال له اُفٌّ فلیس بینهما ولایه؛(۱۲) حق مؤمن بر مؤمن، این است که به او اُف نگوید(اُف کمترین حدّ ناسزاست) و زمانی که اف بگوید، ولایت و محبت از میان آنان محو می‌شود.
میان دو فرد عادی چنین حقّی وجود دارد، چه رسد به زن و شوهر که در میان آنان رعایت مسئله ضروری‌تر است و اسلام به مراعات حدود لازم برای بقای ارتباط مطلوب میان آنان فراوان توصیه کرده است؛ به ویژه برای زنان به مردان سفارش کرده که حال آنان را رعایت کنند. آنان نیمی از مردان هستند و حقوق متناسب با خودشان را دارند. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اَخَبرَنی جبرئیل و لم یَزَل یوصینی بالنساء حتّی ظننت ان لا یحلّ لزوجها ان یقول لها اُفِّ یا محمد اتقوا الله فی النساء فانهنّ عوانٍ بین ایدیکم؛(۱۳) جبرئیل به من خبر داد و همواره مرا به رعایت زنان توصیه کرد تا آن جا که به نظرم رسید برای شوهر روا نباشد که به زن خود اف بگوید. جبرئیل گفت:‌ ای محمد! درباره ی زنان تقوای خدا را پیشه سازید؛ زیرا آنان نیمی از شما هستند.
رعایت زنان از آن جهت که بیشتر در معرض تضییع حقند، ضروری‌تر است. پس برای حفظ حقوق آنان و در نتیجه حصول سازگاری به سبب احساس دریافت حق، ضروری است که خوش زبان باشیم.

و. لیاقت مادری
یکی از مهم‌ترین هدف‌های زندگی مشترک، بقای نسل و آماده کردن مقدمات برای داشتن فرزند است. مرد آرزو می‌کند پدر شود و زن بیش از او آرزوی مادری دارد. فرزند دار شدن در آیین اسلام آن قدر اهمیّت دارد که سفارش شده «زنان ولود» برگزینند که بچه‌های فراوانی می‌توانند به جامعه هدیه کنند؛ حتی اینان از بهترین زنان معرفی شده اند. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «انّ خیر نسائکم الولود؛(۱۴) بهترین زنان شما آنان هستند که فراوان فرزند به دنیا می‌آورند». حتی و زن زشت از زنی که فرزند دار نمی‌شود، بهتر دانسته شده است.(۱۵) از دیدگاه اسلام زن هنگامی می‌تواند مدال مادری را به گردن بیاوزید که خوش زبان باشد و چنانچه بدزبان باشد، مرد می‌تواند از بچه دار شدن او جلوگیری کند. این نشان می‌دهد که اولاً برآورده شدن خواسته ی زن در فرزند دار شدن، مبتنی بر خوش‌زبانی اوست در این صورت زن احساس می‌کند خواسته ی او تأمین شده که نتیجه چنین احساسی، سازگاری است. ثانیاً با افزایش تعداد افراد خانواده، مقدمات بیشتری برای تأمین سازگاری نیاز است و باید در میان اعضای خانواده حسّ همکاری و همفکری بیشتری احساس شود، و بدزبانی تأمین‌کننده این نیاز نیست. با خوش‌زبانی می‌توان به این نیاز پاسخ داد. امام رضا(علیه السّلام) می‌فرماید:
لا بأس بالعزل فی ستّه وجوه… المرأه السلیطه و البذیّه(۱۶) در مواردی بر عزل منی از رحم باکی نیست. از جمله زنی که زبان‌دراز و بدزبان است.
این نشان می‌دهد حقّ مادری برای زن، در صورتی است که زبانی خوش داشته باشد و قطعاً وجود این لیاقت در تأمین سازگاری میان همسران، مؤثر است.

مهارت‌های مؤثر در ایجاد خوش‌زبانی میان همسران
با توجه به اهمیّت موضوع خوش‌زبانی و تأثیر آن در استحکام بنیاد خانواده و سازگاری همسران، این جا به برخی از فنون و مهارت‌های مؤثری اشاره می‌کنیم که همسران را در برقراری ارتباط کلامی مناسب یاری می‌دهد:

أ. تجّسم پایان کار(۱۷)
در برخی موارد، بدزبانی همسر نتیجه ی رفتار آزاردهنده ی طرف مقابل است. در چنین شرایطی اولین چیزی که به ذهن همسر می‌رسد، آن است که بر سر او فریاد زند و با توهین به او، وی را متوجه رفتار نامطلوبش سازد؛ ولی اگر انسان اندکی به پیامد این واکنش توهین آمیز بیندیشد، در نظر می‌گیرد که این اهانت و بدزبانی علاوه بر آن که تأثیری منفی بر روحیه ی خود شخص می‌گذارد، همسر را نیز که احتمالاً برای رفتار خود توجیهی داشته است، آزرده خاطر خواهد کرد و او را به اتخاذ موضع تدافعی و مقابله با همسر وا خواهد داشت.
در این صورت، فرد با تجسّم پایان کار از این روش استفاده نخواهد کرد؛ بلکه می‌کوشد با لحنی عادّی علّت رفتار نامطلوب همسر را جویا شود. آن گاه اگر دلیل وی پشتوانه منطقی داشت، سخن او را بپذیرد و در غیر این صورت، با استدلال و به شیوه‌ای کاملاً مؤدبانه او را متوجّه خطای خویش سازد.

ب. تشویق کلامی
یک مرد خجالتی و کم رو، آرزو می‌کند گستاخ و دلیر باشد. اگر محبوبیت ندارد، مایل است به شخصیتی محبوب تبدیل شود. اگر اعتماد به نفس کافی ندارد، آرزو می‌کند متکی به نفس شود. وظیفه یک زن علاقه‌مند به شوهر آن است که به همسرش کمک کند تا از راه تشویق و تمجید – و نه با نق زدن و آزار دادن – به شخصیت مطلوب دست یابد.
خانم مارژوری هلمنر می‌نویسد:
کمتر مردی وجود دارد که تعریف و تمجید زن او را به وجد و شوق نیاورد. وقتی به مردی گفته شود: «تو نظیر نداری! تو مردی ممتاز هستی!» همین تمجید و تعریف مختصر روحیه ی او را تقویت می‌کند تا واقعاً همان شخصیت عالی و ممتاز را تصاحب کند.(۱۸)
البته تشویق زن از سوی مرد نیز، همین تأثیر را دارد و باعث می‌شود که زن اعتماد به نفس لازم را به دست آورد و بتواند در جهت نیل به اهداف متعالی حرکت کند؛ بنابراین تشویق کلامی علاوه بر آن که مانع بدزبانی می‌شود، زمینه ی ترقّی و رشد و شکوفایی استعدادهای همسر را نیز فراهم می‌کند.

ج. مرور رفتار
مرور رفتار، عبارت است از تمرین رفتار جدید در محیطی امن پیش از انجام دادن واقعی رفتار در دنیای واقعی. این فن به شخص اجازه می‌دهد که بازخورد دریافت کند و به انجام رفتار اطمینان یابد.(۱۹) بر این اساس، بر فردی که به تندی در گفتار و بدزبانی مبتلاست، باید پیش از حضور در موقعیّت واقعی و قرار گرفتن در برابر همسر، ارتباط کلامی درست با وی و به کار بردن واژه‌های لطیف و محبّت‌آمیز را تمرین کند تا هنگام مواجهه با وی نیز بتواند به آسانی از این گونه عبارت‌ها بهره برد.

د. استفاده از شوخی(۲۰)
خانواده‌ها هنگامی که با مشکلات زندگی رو به رو می‌شوند، اغلب بیشتر جدّی می‌شوند و فکر می‌کنند چون موقعیت احساس‌تر شده است، آن‌ها نیز باید جدّی‌تر برخورد کنند؛ امّا این حالت انسان را از خود شناسی دور می‌کند و فضای گفت و گو را از لطافت خارج می‌سازد. نگریستن به بیهودگی موقعیت یا مبالغه‌آمیز کردن آن می‌تواند به میزان بسیار زیاد به بینش و خویشتن‌شناسی فرد نینجامد.
باید توجه داشت که استفاده از شوخی، نیازمند اعمال دقت لازم است؛ چون در صورتی که شوخی نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به احساسات به شمار آید، نتیجه‌ای معکوس به بار خواهد آورد.

هـ. پرهیز از نق زدن
لوئیس تربان، عالم و روان‌شناس مشهور، از مطالعه دقیقی که در زندگی هزار و پانصد خانواده به عمل آورده، به این نتیجه رسیده است که شوهرها نق نق کردن زن را بزرگ‌ترین و کشنده‌ترین عیب می‌دانند. همین نتیجه از تحقیقات گالوپ پول روان‌شناس و جونسون تمیرامنت روان پزشک نیز به دست آمده است. شکایت کردن، ناله کردن، مقایسه کردن، تحقیر و تمسخر، اصرار بی‌جا بر یک موضوع و مرافعه راه انداختن، از انواع نق زدن است.
با توجّه به این که خصومت‌ها و کینه‌های نهانی همچون نارضایتی در امور جنسی، محرومیت از عشق و محبت، نارضایتی ممتد از نحوه زندگی باعث نق زدن می‌شود، راه عاقلانه این است که زن از نظر روان‌شناسی خود را تجزیه و تحلیل کند و ناراحتی پنهان خود را به شوهر بگوید و با همکاری شوهر در رفع آن بکوشد؛ امّا اگر او با تلخی چیزی را مکرّر از همسرش بخواهد، بدون شک هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن کار مطلوب در همسرش ایجاد نخواهد کرد و تکرار آن جز اتلاف انرژی نتیجه ی دیگری نخواهد داشت؛ ولی اگر با بیان شیرین از او کاری را بخواهد، احتمال انجام دادن آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

و. بازی ارتباط(۲۱) و(۲۲)
هنگامی که فرد ارتباط دیداری، گفتاری و بدنی با همسر خود ندارد، احتمال ابراز جملات و مطالب نازیبا وجود دارد؛ ولی به هر اندازه و نسبت که ارتباط ایجاد شود، از احتمال طرح چنین مطالبی کاسته خواهد شد و آن گاه که این ارتباط به نحو کامل برقرار شود – یعنی فرد همسر خود را ببیند، با او سخن بگوید و او را لمس کند – احتمال تنش در روابط همسران به حدّاقل ممکن خواهد رسید. در چنین حالتی ارسال پیام نامناسب یا پیام عصبانیّت و ناهمخوان به دیگری، بسیار دشوار است، همین طور، وقتی او پیام نامناسبی را برای شما می‌فرستد، احتمالاً با شما در تماس نیست؛(۲۳) بنابراین برای تحقّق خوش‌زبانی می‌توانید از بازی ارتباط بهره بگیرید.

ز. سرو کار داشتن با خشم(۲۴)
در بیشتر موقعیت‌های تعارض‌آمیز، خشم نقش مهمی دارد. سرچشمه بسیاری از بدزبانی‌ها، عصبانیت دو طرف یا یکی از آنهاست. بر این اساس، لازم است حالت خشم در آن‌ها مهار شود و بدین صورت می‌توان امیدوار بود که تندی و بدزبانی، به حدّاقل ممکن کاهش یابد.
برای برخورد با خشم، خانواده باید منبع خشم را برای هر یک از اعضا شناسایی کند. شناسایی عامل خشم هر یک از اعضاء به دیگران کمک می‌کند تا از ایجاد زمینه ی خشم آن‌ها جلوگیری کند. این نیز به نوبه خود، در جهت پیشگیری از پرخاشگری و بدزبانی مؤثر است. علاوه بر این، لازم است اعضای خانواده به شیوه‌های مهار خشم نیز آشنا شوند. گاهی ممکن است خشم بروز کند؛ ولی لازم است هم خود فرد و هم دیگران از راهکارهای مهار آن استفاده کنند تا هنگام بروز خشم، آسیب‌های احتمالی آن و از جمله بدزبانی کاهش یابد.

ح. عبارت‌های «من»(۲۵)
یکی از فنونی که به بهبود مهارت‌های ارتباطی خانوادگی می‌انجامد، استفاده اعضای خانواده از عبارت «من» به جای عبارت‌های تهدیدآمیز است. عبارت «من» با عبارت‌هایی نظیر «من فکر می‌کنم: یا «من حس می‌کنم» شروع می‌شود، نه با عبارت‌هایی از قبیل «تو باعث می‌شوی و…». این بازگویی نه تنها محتوای کلام یا لحن گفتار را تغییر می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که این عبارت‌ها کمتر شخص دیگر را آزار دهد. وقتی چنین جملاتی را از دیگری می‌شنوید، به او نخواهید گفت که نباید چنین احساسی داشته باشد؛ بلکه احساس او را مورد توجه قرار خواهید داد.(۲۶)
البته روشن است که عبارت‌هایی که با «من» شروع می‌شود، در صورتی تأثیرگذار است و طرف مقابل را به شنیدن علاقه‌مند می‌کند که گوینده ی آن درصدد زورگویی نباشد؛ بلکه بخواهد احساسات خود را ابراز کند؛ بنابراین مطرح کردن جملاتی مانند «من می‌گویم تو باید به آنچه من می‌گویم عمل کنی» یا «من ارزشی برای دیدگاه‌های تو قائل نیستم» و… نه تنها توجه مخاطب را به شنیدن مطالب معطوف نمی‌سازد، بلکه به اتخاذ حالت تدافعی و مقابله به مثل نیز دامن می‌زند.

ط. تقویت مثبت(۲۷)
در این تمرین هرگاه همسر شما چیزی می‌گوید که احساس خوبی در شما به وجود می‌آورد، بی‌درنگ به صورت لفظی یا غیر لفظی از او قدردانی کنید. سپاسگزاری از همسر به دلیل خوش‌زبانی و به کار بردن مطالب مؤدبانه و دل پسند او را تشویق می‌کند و پس از کسب بازخورد مثبت به این نتیجه برسد که خوش‌زبانی اش همواره تشویق و قدردانی همسر را به دنبال دارد. از آن جا که تشویق‌های بیرونی زمینه‌ساز رفع تندی و بدزبانی می‌شود، به مرور جای خود را به تشویق درونی می‌دهد و فرد که در می‌یابد خوش‌زبانی چه اندازه به ایجاد تفاهم میان او و همسر کمک می‌کند، بدون چشم داشت تشویق‌های بیرونی، به خوش‌زبانی رو می‌آورد و از بدزبانی می‌پرهیزد.

ی. خاموش سازی(۲۸)
خاموش سازی، به فرآیند حذف رفتار نامطلوب از راه تقویت نکردن رفتار مورد نظر اطلاق می‌شود.(۲۹) همسری که همواره بدعنقی و بدزبانی را وسیله ی دستیابی به اهداف خود قرار می‌دهد، هنگامی که مورد توجه قرار گرفت و خواسته‌اش تأمین شد، به این وسیله رفتارش تقویت می‌شود و همواره از آن استفاده می‌کند؛ امّا بی‌اعتنایی به کج‌خُلقی و رفتار توهین‌آمیز وی، راه مؤثری برای کاهش بد‌قِلِقی‌های اوست که به تدریج رفتارهای نامطلوب را حذف خواهد کرد.

ک. عذرخواهی
هنگامی که به هر دلیل رفتار غیر مؤدبانه و حاکی از بدزبانی از ما سر می‌زند، با عذرخواهی می‌توان ضمن جلوگیری از گسترش دایره ی نزاع، به ایجاد حالت تفاهم و حالت ساختن فضای صمیمیّت در خانواده کمک کرد. گفتن جملاتی از قبیل «از آن چه به زبان آوردم، معذرت می‌خواهم»، «امیدوارم گفتار تند مرا ببخشی» و… تأثیر فوق العاده‌ای در این جهت خواهد داشت.

ل. تصدیق و تأکید
عبارت‌هایی، نشانه ی تصدیق، تأیید یا موافقت با اعمال و گفتار طرف مقابل است. نمونه‌های آن عبارتند از «خب»، «بله»، «درست»، «خیلی خوب»، «می‌فهمم»، «همین طوره» و اصواتی همچون «اهوم».
ما می‌توانیم در گفت و گوی خود – به ویژه در مکالمات تلفنی – از این پاسخ‌ها زیاد استفاده کنیم. ظاهراً این پاسخ‌ها به این معنا هستند که گفته‌های طرف مقابل را به خوبی دریافت کرده ایم و به آن توجه کافی داریم.(رزنفلد، ۱۹۸۷) برخی محققان پیامدهای تقویت کننده ی این گفتارها را نشان داده اند. یکی از معروف‌ترین تحقیقات در این زمینه را گرینسپون(۱۹۵۵) صورت داده است. او از آزمودنی‌ها خواست هر تعداد کلمه را که می‌دانند، بازگو کنند. آزمایشگر نیز هر بار که آزمودنی اسم جمعی را می‌گفت، پاسخ می‌داد: «اوهوم». همین کار او باعث شد تا آزمودنی‌ها به طرز قابل توجهی از اسم‌های جمع بیشتر استفاده کنند.(۳۰)
این مهارت علاوه بر آن که نوعی پذیرش و تصدیق همسر به شمار می‌آید و می‌تواند زمینه ی ارتباط کلامی مؤثرتر همسران را فراهم سازد، چنانچه پس از خوش‌زبانی همسر مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به تقویت خوش‌زبانی آنان بینجامد.

م. تحسین و حمایت
تحسین، واکنشی فراتر از تصدیق یا تأیید ساده و یا توافق با گفتار و اعمال طرف مقابل است. برخی از این نوع پاداش‌های کلامی عبارتند از تک کلمه‌ای مانند خوبه، عالیه(و دیگر صفات تفصیلی) و عبارت‌هایی همچون آفرین، چه جالب، ادامه بده و اظهاراتی پیچیده‌تر که به وضعیت مورد نظر بستگی دارد. استفاده ی مناسب از این نوع پاداش‌های کلامی، پیامدهای تقویت کننده‌ای خواهد داشت.(۳۱)
در روابط خانوادگی و از جمله روابط همسران، مهارت تحسین و حمایت کارایی و اهمیت خاصّی دارد. این مهارت نیز علاوه بر آن که تداوم ارتباط کلامی را به همراه دارد و اسباب گفت وگوی بیشتر زوج‌ها را فراهم می‌کند، کارکرد تقویتی نیز دارد و باعث می‌شود تا سخنان مناسب همسر با تحسین و حمایت تقویت شود و این قبیل مطالب در ادبیات همسر توسعه یابد؛ البته لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که به کار بردن این مهارت نباید جنبه ی تصنّعی و تشریفاتی به خود بگیرد و گوینده به تکرار بی‌روح این قبیل مطالب بسنده کند؛ بلکه لازم است موقعیت همسر و تحسین‌های مؤثر بر او در نظر گرفته شود و بر اساس آن، از کلمات و جملات متنوع و تأثیرگذار همراه با پشتوانه‌ای عاطفی استفاده شود.

ن. توسعه پاسخ
هنگامی که همسرمان در حالت گفت و گو با ما است، خیلی راحت می‌توانیم با چند توصیه و تصدیق ساده صحبت را خاتمه دهیم و موضوع دیگری را شروع کنیم؛ در حالی که اگر جواب را در ذهن خود بپرورانیم، شنونده اطمینان می‌یابد که حرف‌های او را به دقت گوش داده و محتوای آن را آن قدر ارزشمند دانسته ایم که درباره ی آن صحبت می‌کنیم.(۳۲) ما به چند شکل می‌توانیم پاسخ‌ها را پرورش دهیم:

– خلاصه کردن مطالب:
خلاصه کردن مطالب همسر، شیوه‌ای مؤثر برای اعتماد هر چه بیشتر او و تداوم گفت و گو به شمار می‌آید؛

– پرسش:
طرح پرسش از مطالبی که همسر بیان می‌کند، علاوه بر آن که علاقه و کنجکاوی ما را به آن موضوع نشان می‌دهد، همسر را نیز به ادامه ی گفت و گو ترغیب می‌کند؛

– انعکاس احساسات:
هنگامی که ما احساسات همسر از قبیل ترس و خشم، آشفتگی، ضعف و… را برای او منعکس می‌سازیم، به او می‌فهمانیم که حق دارد چنین احساساتی داشته باشد. استفاده ی دقیق از این مهارت باعث می‌شود تا طرف مقابل حالات عاطفی خود را بیشتر بفهمد و بهتر درک کند.

س. پیرازبان(۳۳)
پیرازبان، یعنی هر آنچه که پس از کنار گذاشتن محتوای کلامی در گفتار باقی می‌ماند. اگر بخواهیم تعریفی قالبی از زبان ارائه دهیم، باید بگوییم زبان یعنی آنچه گفته می‌شود. پیرازبان به نحوه ی بیان این گفته‌ها اطلاق می‌شود و می‌تواند ما را فریب دهد؛ زیرا معمولاً این نحوه ی گفتار است که معنای گفته‌ها را تعیین می‌کند.(۳۴)
نحوه ی ادای جملات و کلمات محتوای متفاوت دارند؛ مثلاً در آن هنگام که خانم مسئله خرید را به همسر خود یادآوری می‌کند، می‌تواند هر یک از عبارت‌های زیر را به کار برد:
– خرید گوشت یادت نرود؛
– باز هم می‌گویم این گوشت لعنتی را بخر.
مفهوم هر دو عبارت یادآوری خرید گوشت به همسر است؛ ولی هر دو عبارت مضمون متفاوتی را به شنونده منتقل می‌کند.(۳۵)
شرر(۱۹۷۹) معتقد است بین سرعت گفتار و عصبانیت، رابطه ی مستقیمی وجود دارد:
گفتار کسی که به شدّت عصبانی است، سریع‌تر از گفتار کسی است که کمتر عصبانی است.(۳۶) بر این اساس، یکی از مهارت‌هایی که به خوش‌زبانی در ارتباط میان همسران کمک می‌کند، آن است که علاوه بر توجه به محتوای پیامی که به همسر منتقل می‌شود، لحن گفتار را نیز مورد دقت قرار دهیم و با لحنی حاکی از صمیمیت، دلسوزی و علاقه‌مندی، محتوای مورد نظر را به او منتقل سازیم.

متانت
در مواردی، همسر با انجام دادن رفتاری نامطلوب زمینه ی پرخاشگری و بدزبانی طرف مقابل را فراهم می‌سازد. در این موقعیت‌ها، برخورد همراه با متانت مشکل گشاست؛ بنابراین هر موضوعی را که باعث عصبانیت شما می‌شود، روی یک تکه کاغذ بنویسید. هنگام ناراحتی، گله ی خود را اظهار نکنید، تحمل کنید تا هنگامی که شما و همسرتان در آرامش روحی به سر می‌برید، آن وقت شکایات را بیرون بیاورید و پیش خود بخوانید. در چنین زمانی، بیشتر گله‌ها به خودی خود، ناچیز جلوه خواهد کرد و از مطرح شدن ساقط خواهد شد. وقتی درباره ی گله‌های عمده با همسرتان صحبت می‌کنید، بکوشید که عاقل، متین و منطقی باشید. بدون شک شکایت‌های شما، با همکاری و علاقه ی دو جانبه از بین خواهد رفت.

پی‌نوشت‌ها

۱- ابی الفضل جمال الدین، لسان العرب، ماده «طلب».
۲- بقره، ۸۳
۳- حجرات، ۱۱
۴- همزه، ۱
۵- شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص ۲۵۳
۶- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۵، ص۲۳۴
۷- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۷۸
۸- قطب الدین راوندی، الدعوات، ص ۲۷۸
۹- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۶۱
۱۰- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۹۶
۱۱- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۶۱
۱۲- میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۲
۱۳- همان، ج ۱۴، ص ۲۵۲
۱۴- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۳۲۴
۱۵- قال رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) ذروا الحسناء العقیم و علیکم بالسوداء الولود». میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۷۶
۱۶- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۷۸
۱۷- استفان کاوری، هفت عادت خوب خانواده، ترجمه سوسن ملکی، ص ۱۰۷
۱۸- دوروتی کارنگی، آیین همسرداری، ترجمه مهستی شهلایی، ص ۵۵
۱۹- دیویس کنث، خانواده، راهنمایی مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، ترجمه فرشاد بهاری، ص ۱۳۰
۲۰- Homor Applied
۲۱- ویرجینیا ستیر، آدم سازی، ترجمه بهروز بیرشک، ص ۱۰۰-۱۱۸
۲۲- Communication Game
۲۳- دیویس کنث، خانواده، راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، ترجمه فرشاد بهاری، ص ۱۳۸
۲۴- همان، ص ۱۴۳
۲۵- I statements
۲۶- دیویس کنث، خانواده، راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، ترجمه فرشاد بهاری، ص ۱۶۶
۲۷- Positive Reinforcement
۲۸- Extinction
۲۹- دیویس کنث، خانواده، راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، ترجمه فرشاد بهاری، ص ۱۵۱
۳۰- اون هارجی، مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و…، ص ۹۲
۳۱- همان، ص ۹۳
۳۲- همان، ص ۹۷
۳۳- Paralanguage
۳۴- اون هارجی، مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی، ص ۷۳
۳۵- شکوه نوابی نژاد، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی، ص ۲۷۰
۳۶- اون هارجی، مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و…، ص ۷۳
منبع: حسین زاده، علی؛(۱۳۹۱)، همسران سازگار: راهکارهای سازگاری، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سیزدهم