حیونات مانند انسان دارای حیات هستند در باره حشر آنها در قیامت دو مطلب یکی از امام خمینی(ره) و دیگری از علامه طباطبایی(ره) نقل می کینیم:

حضرت امام می فرمایند :

همانطور که اخبار هم مساعد این معناست معتقدیم حتی حیواناتی هم که قوه خیال وواهمه دارند فانی نمی شوند ونفوس شان به تجرد مثالی باقی خواهد ماند .  (۱)

علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه :

” وما من دابه فی الارض ولاطائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون ” (۲) (محققا بدانید که هر جنبنده در زمین و هرپرنده ای که به دو بال در هوا پرواز می کند همگی طایفه ای مانند شما (نوع بشر) هستند ما در کتاب (آفرینش ،بیان )هیچ چیز را فرو گذار نکردیم آنگاه همه به سوی پروردگار خود محشور می شوند .)

( از این آیه شریفه استفاده می شود که آنها گروههایی مانند شما هستند( امم امثالکم ) ، هم تکلیف وهم حشر دارند .زیرا می فرماید ( ثم الی ربهم یحشرون ) اما سنخ وچگونگی تکلیف آنها معلوم نیست . همچنین می فرماید :

” الم تران الله یسبح له من فی السموات والارض والطیر صافات کل قد علم صلوته وتسبیحه والله علیم بما یفعلون”(۳) ونیز می فرماید :

” تسبح له السموات السبع والارض ومن فیهن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ” (۴) آسمانهای هفت گانه وزمین وهر کسی در آنهاست اورا تسبیح می گویند وهیچ چیز نیست مگر اینکه به ستایش تسبیح اورا می گوید ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید .) (۵) برای ر

پى نوشتها:

۱ )   تبیان  (معاد )،امام خمینی (ره)  ، ص ۴۶

 ۲)     سوره انعام آیه ۳۸

۳)  سوره نور آیه ۴۱

۴)  سوره اسراء آیه ۴۴

۵)   در محضر علامه طباطبایی  ، انتشارات نهاوندی  ، ص ۱۷۱ و ۱۷۰

منبع : نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاهها