دورنمايي از حرم حضرت مسلم ( عليه السلام)

حرم شريف حضرت مسلم (عليه السلام)، در قسمت شرقي مسجد كوفه واقع شده است. بالاي ضريح ، گنبدي قرار دارد كه سطح بيروني آن كاشي كاري شده است.
حرم حضرت مسلم(عليه السلام) چندين بار مرمت و بازسازي و توسعه پيدا كرده است كه عبارتند از:عمارت اول
در سفرنامه ثيبور آمده از روي كتيبه اي كه بالاي مرقد مسلم بن عقيل(عليه السلام) و هاني بن عروه قرار داشته ، فهميده مي شود محمد بن محمود رازي و ابوالمحاسن بن احمد شيرازي در سال 681 هجري آن را بنا كرده اند.
در سال 1380 قمري، صحن اطراف ضريح مسلم بن عقيل(عليه السلام) و قبر هاني بن عروه توسعه يافته و رواق هايي در آن ساخته شد؛ به طوري كه هر دو مرقد را يك ديوار احاطه كرد.
همو آورده است سيّده عادله خاتون، دختر احمد پاشا ابن الحاج حسن پاشا و همسر سليمان پاشا، ديوارهاي مسجد كوفه در قسمت شمال غربي را از محل اموال خاص خودش بنا كرده است. در كتاب المراقد آمده شيخ طعمه كوفي، رئيس نگهبانان حرم، قطعه هاي ضريح ديگري را كه متعلق به قبر حضرت مسلم(عليه السلام) بوده، نشان داده كه تاريخ ساخت آن، به سال 1055 هجري باز مي گردد و آن طور كه در يكي از كناره هاي ضريح نوشته شده، زن بزرگواري به نام امّ آغاخان، آن را ساخته و وقف كرده است.

عمارت دوم
در ربيع الاول سال 1232 هجري، نوّاب حافظ محمد عبدالحي خان، حرم را تجديد بنا كرد. تاريخ تجديد بناي حرم در ضمن اشعاري كه بيت آخرش «هي باب حطة فادخلوها سجّداً» مي باشد، آمده است كه به حروف ابجد، 1232(همان سال تجديد بنا) مي شود. مرحوم حكيم، دستور داد تا براي مرقد حضرت عباس(عليه السلام) و مسلم(عليه السلام) و قاسم بن موسي بن جعفر و مقام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مسجد كوفه، ضريح هايي ساخته شود.

عمارت سوم
در سال 1384 هجري، حاج محمد رشاد مرزه، بناي مرقد و صحن را بازسازي كرد. در سال 1387 هجري، حاج محمد حسين رفيع بهبهاني كويتي به دستور مرحوم حكيم، گنبد را طلاكاري كرد1 كه هم اكنون نيز زيارت گاه عاشقان و شيفتگان شهيدان كربلاست.

پي نوشت:
1. محمد حسين الحسيني الجلالي، مزارات اهل البيت و تاريخها، ص 56.
منبع: سفير سعادت؛ ابوالفضل هادي منش