اعتقاد شيعيان براين است كه حبيب بن مظاهر اسدى از تمامى اصحاب امام حسين (ع) البته بجز خانواده‏ اش والاتر است، بدين علت امام زين العابدين (ع) هنگام دفن، او را همراه با ساير شهدا دفن نكرده و قبر جداگانه‏اى درون حرم مطهر امام حسين به او اختصاص داد. زائران حرم مطهر امام حسين (ع) ابتدا به قبر حبيب بن مظاهر مى‏رسند و بر وى سلام مى ‏كنند، گويى كه او دربان حرم مطهر امام حسين (ع) است.
حبيب بن مظاهر يكى از ياران با اخلاص امام حسين (ع)، از اصحاب پيامبر اكرم (ص) و از خواص اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) بود كه در تمامى جنگهاى آن حضرت ملتزم ركاب بود و پس از شهادت حضرت على (ع) به خدمت امام حسن مجتبى (ع) شتافت و پس از وى در خدمت امام حسين (ع) بود. او سرور و بزرگ قوم بنى اسد بود و امام حسين (ع) در روز عاشورا او را فرمانده جناح چپ لشكر خود نمود. بعد از طلوع آفتاب به لشكر ابن زياد حمله كرد وشصت و دو نفر از لشكريان دشمن را كشته و عاقبت خود نيز در سن هفتاد وپنج سالگى به‏ شهادت رسيد. بعد از حادثه عاشورا، پسرش قاسم به انتقام پدر برخاست و قاتلش را به قتل رساند.
قبر او همان طور كه گفته شد در رواق حرم مطهر امام حسين (ع) و جدا از ساير شهدا مى‏ باشد.