اشاره:

 سیّد محمّد حسنى حیدرى، یکى از علماى کاظمین به شمار مى رفت. در کاظمین، در سال ۱۳۴۷ق زاده شد. پدرش  سیّد علی نقى حیدرى بغدادى (۱۳۲۵ـ۱۴ شوال ۱۴۰۱ق) از شاگردان: میرزاى نائینى، سیّد ابوالحسن اصفهانى، شیخ عبداللّه مامقانى، و… فقید سعید، در مکتب پدر بزرگوارش پرورش یافت و نزد علماى کاظمین، سطوح عالیه و ادبیات عرب را به خوبى فراگرفت و به سرودن شعر روى آورد و در بسیارى از همایش هاى ادبى شرکت می کرد.

تالیفات

۱. الصحه فى الاسلام ۲. التوجیه الدینى ۳. ولید الکعبه ۴. الحسین الخالد (شعر) ۵. المثل العلیا فى الاسلام (شعر) ۶. حول موسوعه الفقه الاسلامى ۷. مع الدکتور محیى الدین فى (ادب المرتضى) ۸. کیف تکسب الاصدقاء؟

و کتاب هاى خطى اش هم عبارت است از: ۱. دیوان اشعار ۲. المرشد الى الحج ۳. الردّ على الملحدین ۴. مستدرک (الدوحه الحیدریه) فى النسب ـ تألیف: والد بزرگوارش ـ ۵. کیف فجّر الاسلام ینابیع الحرّیه

وفات

آن مرحوم در اوایل ماه ذى قعده الحرام ۱۴۲۱ق، در ۷۴سالگى در بغداد چشم از جهان فرو بست و به اجداد طاهرینش پیوست.