ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق( ره) توسط آقاى محمد رضا انصارى محلاتى به فارسى ترجمه شده است.

در اين اثر شيخ صدوق( ره) با نقل احاديث معصومين( ع) فضيلت دوستى و كمال طلبى انسان از طرف ديگر اشتياق باطنى او را به انجام ندادن كارهاى ناپسند برمى انگيزاند.

نگاهى به ترجمه:

ترجمه خوب به ترجمه اى اطلاق مى شود كه دو ويژگى اساسى داشته باشد. 1) دقّت در برگردان عبارت متن به زبان ديگر و رعايت دقيق امانت. 2) روان و سليس بودن متن ترجمه. مترجم خوب بايد خود را بر متن و فضاى آن بگشايد و اجازه دهد تا احاديث با همه لايه هاى معنايى خود ترجمه و به خواننده منتقل شود نه اينكه حديث را در اختيار خود گيرد و گرايشها و عقايد خود را بر فضاى اصلى متن چيره گرداند و اين همان تكليف اخلاقى مترجم در رعايت دقيق امانت است. مترجم كتاب كوشش زيادى نموده است كه درستى و شيوايى هر دو رعايت شود و معناى عبارتى فروگذار نشود و ترجمه از روانى و رسايى برخوردار باشد كه تا حدّ زيادى از اين موفقيّت را كسب نموده است. مانند: من قرأ سورة ن و القلم فى فريضة او نافلة آمنه الله عزّ و جلّ من ان يصيبه فقر ابدا و اعاذه اللّه اذ مات من ضمّه القبر. امام صادق( ع) فرمود:« هركس سوره« ن و القلم» را در نماز واجب يا نافله خود بخواند، خداوند او را از تنگدستى در امان مى دارد، و پس از مرگ از عذاب قبر پناهش مى دهد»( صفحه 231) يا انّ هذا الامر لا يدّعيه غير صاحبه الاّ بتر اللّه عمره كه مى فرمود:« اين امر امامت را هيچ كس جز صاحبش ادعا نمى كند مگر اينكه خدا عمرش را قطع مى كند.» صفحه 415 امّا اين ترجمه مانند ترجمه هاى ديگر نيز داراى اشكالاتى مى باشد از جمله اينكه مترجم هيچگونه مقدّمه اى بر ترجمه خود نگارش ننموده است كه غالبا مترجمان در آن مقدّمه از نسخه مورد اعتماد خويش، شيوه ترجمه، و… مى نويسد و باز تذكر نداده است كه از ترجمه هاى پيشينيان بهره برده است يا نه؟

و باز تذكر نداده كه وجه تمايز ترجمه ايشان با ترجمه هاى ديگر از اين كتاب در چيست؟ و ضمنا متن عربى فاقد اعراب گذارى است تا خواننده بهتر بتواند متن ترجمه شده را با متن عربى تطبيق و به كفايت ترجمه بهتر آگاه شود. متن ترجمه در صفحه مقابل متن اصلى مى باشد و كتاب فاقد هرگونه پانوشتى است.

نسخه شناسى:

كتاب حاضر توسط انتشارات نسيم كوثر با عنوان چاپ اول 1382 در قم چاپ و به بازار عرضه گرديده و فهرست مطالب در آخر كتاب آمده است.