تونس


مردم تونس نيز چون ديگر کشورها، براي ماه مبارک رمضان آداب و رسوم خاصي دارند، چراغاني منازل و معابر و صله رحم گسترده از جمله برنامه هاي ويژه اين کشور به مناسبت ماه رمضان است .
رمضان ماه رمضان جايگاه ويژه اي ميان مردم تونس دارد و همه مردم تونس اعم از فقير و غني درجشنهاي اين ماه شرکت مي کنند.
تزيين کردن دراين ماه همه ساکنان تونس تمام منازل خود را با چراغها و لامپها تزئين و روشن مي کنند، درهر شهري، درخيابانها، کوچه ها و بازارها چراغها را مي افروزند و اين حرکت غيرعادي در ماههاي ديگر سال انجام نمي شود، حتي بازارها و محلات تجاري براي برآورده کردن احتياجات و نيازهاي روزه داران تا ساعات پايان شب باز هستند.
خانواده هاي تونسي ماه رمضان را ماه دلجويي مي دانند و به علت تفاوت شيوه زندگي خانواده ها دراين عصر با زمانهاي گذشته و چون فرصتي نادر است، با خانواده درجه يک و افراد خانواده خود دور يک سفره مي نشينند و افطار مي کنند.
کلاس قران تونس مانند بيشترمناطق عربي درماه رمضان به منظور “بيداري آشکار فکر وعقيده ” و به جهت استقبال وسيع و فراوان مسلمانان براي ادا فريضه الهي وارد مساجد شده و علاوه بر برگزاري کلاسهاي قرآن، به سخنراني، وعظ و ارشاد مي پردازند.
مردم تونس درماه رمضان با شير و خرما درمساجد افطار مي کنند، سپس نماز مغرب مي خوانند و دوباره به سفره هاي افطاري که زنان ظرفهايي به همراه غذاهاي ديگري درآن قرار مي دهند، بازمي گردند .
غذاي رمضان غذاهاي معروف ماه رمضان که برسرسفره ها آورده مي شود، فروان است . از جمله “بريک ” که تخم مرغ آب پز، گوشت جوجه يا گوشت چرخ کرده، پياز و سيب زميني درروغن سرخ شده است. غذاي ديگر” فريک” است که سوپ جو با گوشت جوجه ويا ماهي است . غذاي ديگري که درسفره افطاري آنها يافت مي شود، طاجين است که عبارت است از کيکي که از پنير رومي و تخم مرغ و سبزيجات و گوشت در فر طبخ مي شود. غذاي اصلي آنها هنگام افطار و در ماه رمضان سبزيجات و گوشتهاي مختلف است که با روغن زيتون سرخ مي شود.

محمدرضا اسدزاده،خبرانلاين