عنوان: تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان
مولف: جان دی. کرومبولتز – هلن بی. کرومبولتز
مترجم/ محقق: یوسف کریمی
ناشر: انتشارات فاطمی
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: بیستم
محل نشر: تهران

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان با تکیه بر روانشناسی و آموزش و پرورش از اصل‌هایی سخن می‌گوید که امروزه، به صورتی بسیار گسترده کاربردهای فراوان دارد. مربیان، معلمان، پدران و مادران، در کودکستان‌ها، دبستان‌ها و مدرسه‌های راهنمایی تحصیلی و دبیرستان‌ها و مدرسه‌های کودکان استثنایی، بیمارستان‌های روانی، مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار و خانواده‌ها از اصل‌هایی که در این کتاب آمده است، برای پدید آوردن رفتارهای پسندیده در کودکان و نوجوانان، راه‌ها‏ و روش‌های فراوان آموخته‌اند و آنها را به کار برده‌اند.

در مجموع، شش اصل اساسی در این کتاب برای پدید آوردن رفتارهای پسندیده و حذف رفتارهای ناپسند در کودکان و نوجوانان بیان شده است.

هر یک از این اصل‌ها، با مثال‌ها و داستان‌هایی روشن، که بیشتر واقعی است، درهم آمیخته شده است تا به صورتی ساده و آشنا و با زبان و بیانی گیرا، درخور فهم همگان باشد. به همین سبب ٬ کتاب علاوه بر از کارشناسان و پژوهشگران روانشناسی می‌تواند برای معلمان، دانشجویان تربیت معلم و همه کسانی که به صورتی با کودکان و نوجوانان سروکار دارند، راهنمایی بسیار سودمند و پاسخگوی بسیاری از پرسش‌هایی باشد که درباره رفتارهای کودکان و نوجوانان دارند.

نکته مهمی که باید اینجا ذکر شود، این است که این مثال‌ها و داستان‌ها نباید از سوی خواننده به عنوان نسخه‌ای قطعی برای اصلاح رفتار نامطلوب طلقی شود، زیرا ممکن است هر رفتاری ناشی از علل متعددی باشد.