عنوان: تعلیم و تربیت از خانواده تا مدرسه
مولف: عزیز مدنی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات امان سخن
سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

این کتاب که حاصل مطالعات تطبیقی از چندین منبع معتبر روان‌شناسی، توأم با تجربه تدریس در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی می‌باشد، با روشی بسیار ساده و قابل فهم برای همگان و بدون وجود اصطلاحات ویژه روانشناسی تنظیم و تألیف گردیده است.

در تعریف تربیت گفته‌اند ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادهای بالقوه آدمی به نحوی که آن استعدادها از حالت قوه خارج شده و به فعلیت کامل برسند. در این تعریف، نقش مربیان و معلمان تربیتی که در رأس آنها پدر و مادر قرار دارند، معلوم و آشکار می‌شود.

کتاب حاضر به بررسی و اهمیت تربیت، در دوران ابتدایی ـ راهنمایی و دبیرستان می‌پردازد.

در این کتاب می‌خوانیم:

  • اهمیت تربیت در دوران شیرخوارگی و طفولیت
  • تعلیم و تربیت در دوره‌ی ابتدایی
  • تعلیم و تربیت دوره راهنمایی
  • تعلیم و تربیت دوره دبیرستان
  • نقش والدین نسبت به جوانان