چنانچه بخواهیم رابطه نزدیک معنوى و یا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به یکدیگر تبیین نماییم، شاید هیچ تصویرى گویاتر از آنچه قرآن در این خصوص ترسیم نموده نباشد و تشبیه لطیف و تعبیر ظریف قرآن در این رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده، ما را از هر عبارت دیگرى در این باره بى‌نیاز مى‌سازد.

خداوند متعال رابطه زن و مرد را به لباس تشبیه نموده مى‌فرماید:

زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها (بقره ۱۸۷)

در این تشبیه و تصویر محسوس قرآنى، لطایف و ظرایفى چند به نظر مى‌رسد، از جمله:

ـ همچنان که لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى‌کند، زن و شوهر نیز شایسته است تا در سرما و گرماى روزگار محافظ یکدیگر باشند.

ـ لباس، انسان را از آلودگى و زخم و خراش‌ها و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ مى‌کند، دو همسر نیز با اطفاى غریزه ى جنسى به طور مشروع، یکدیگر را در آلودگى اخلاقى و فساد باز مى‌دارند.

ـ لباس، عیوب بدن را مى‌پوشاند و بى‌لباسى موجب رسوایى است، دورى از ازدواج و همسر نیز سبب انحراف و آلودگى است.

ـ لباس به آدمى گرما مى‌بخشد، وجود همسر نیز کانون خانواده را گرم مى‌کند و زندگى را از سردى و انجماد مى‌رهاند.

ـ لباس، زینت آدمى است دو همسر نیز شایسته است زینت هم باشند نه عامل سرافکندگى یکدیگر.

ـ لباس، معرف شخصیت آدمى است، همسر انسان نیز غالباً نشانگر نوع رفتار و اعتقادات او است.

ـ لباس، باید اندازه و هم قواره ى انسان باشد. نه کوتاه و بلند و نه تنگ و گشاد، زن و شوهر نیز باید هم کفو و مناسب یکدیگر باشند.

ـ لباس، متناسب با فصل و زمان تغییر مى‌کند. هر یک از دو همسر نیز شایسته است تا در کانون خانواده انعطاف پذیر باشد و برخورد خود را نسبت به نیاز روحى همسر خود تنظیم کند.

ـ همانگونه که در انتخاب نوع و دوخت و رنگ لباس دقت و حساسیت به خرج مى‌دهیم، شایسته است در انتخاب همسرى که یک عمر زندگى انسان است، نهایت دقت را به عمل آورده و هیجانات و احساسات زودگذر را در چنین انتخاب سرنوشت سازى دخالت بدهیم.

ـ همانگونه که لباس کثیف و آلوده را باید شست، آلودگى‌ها و مشکلات روحى و نابسامانى‌هاى خانوادگى را باید در همان کانون خانواده بر طرف نمود.

ـ اگر لباس پاره شد و شکاف برداشت، باید آن را رفو کرد و از گسترش پارگی جلوگیرى نمود، اقوام و بستگان زوجین نیز مى‌بایست هر گونه اختلاف و جدایى را به حسن تدبیرخود حل کنند و از گسترش شقاق و منازعات آن دو جلوگیرى به عمل آورد

ـ ارتباط زن و مرد نیز چنین نزدیک و تنگاتنگ است و هر یک از آنها، حقوق و وظایف متقابلى را بر عهده دارند که حفظ کیان خانواده، وابسته به رعایت و احترام به چنین مسئولیت‌هایى است.

منبع: ماهنامه ى دنیاى زنان؛ شماره ى ۴۷