بسیاری از روانشناسان رشد، بر سر این موضوع توافق دارند که «هنگامی که مراقبت از کودک با کیفیت بالایی صورت گیرد، دلیلی وجود نخواهدداشت که انتظار رشد نامناسب او را داشته باشیم». در واقع، شواهدی وجود دارد که مراقبت روزانه با کیفیت بالا، از لحاظ رشد شناختی کودک، مفیدتر از صرفا مراقبت از او در خانه است. البته هنوز هم لازم است که والدین از نزدیک مراقب رفتار کودک خود باشند. دوران کودکی، دوران رشد سریع است و به همین جهت است که مراقبت و پشتیبانی مناسب از کودک در این دوران حساس ضرورت دارد. آنچه در زیر آمده است چند نمونه از علائم هشداردهنده رفتاری در کودکان است که باید مراقب آنها بود. اگر کودک شما نشانه هایی از تغییر رفتار ناگهانی از خود نشان داد، زمان آن است که وضعیت فعلی مراقبت از او را مورد بررسی مجدد قرار دهید.

چسبیدن بیش از حد به والدین

هر چند کودک نیاز به حمایت و جلب اطمینان دارد، اما چسبیدن و آویزان شدن بیش از حد به والدین و دورنشدن از آنها، نشانه وجود مشکل است. اگر متوجه تغییر ناگهانی در رفتار کودک خود شدید، دقت کنید که چه موقع و کجا این رفتار بیشتر بروز می کند.

آیا کودک شما قبل و بعد از رفتن پیش پرستار یا مهدکودک، به شما می چسبد؟ در این صورت، دانستن این که چرا کودک شما در این زمان به توجه بیشتر شما نیاز دارد، مهم است. برخی اضطراب های جدایی، عادی هستند اما یک الگوی مداوم و تکرارشونده، ممکن است نشانگر این باشد که فرزند شما، توجه مورد نیازش را از پرستاش دریافت نمی کند. گریه بی وقفه هنگامی که فکر می کند با پرستار تنها گذاشته می شود.

کاملا طبیعی است که کودک ترجیح می دهد پیش والدینش بماند اما داشتن چنین واکنش هیجانی منفی و شدید نسبت به یک فرد، نشانه خطر است. آیا کودک شما هرگاه که از والدین جدا می شود گریه می کند یا فقط هنگامی که قرار است نزد این پرستار خاص برود؟ اگر این مشکل فقط در مورد پرستار وجود دارد، زمان بررسی مجدد وضعیت مراقبت از کودکتان فرا رسیده است.

زخم، بریدگی، کبودی و خون مردگی در حوادث مکرر، داشتن چندجای زخم و بریدگی، بخش طبیعی از زندگی سالم و پرجنب و جوش دوران کودکی است. اما تعداد غیرقابل توجهی از حوادث، می تواند نشانه هشداردهنده ای از مراقبت ضعیف یا حتی تنبیه جسمی باشد. اگر کودک شما هنگامی که پیش پرستار است، حوادث زیادی از این قبیل برایش پیش می آید، سریعا موضوع را مورد بررسی قرار دهید تا چنانچه اقدام دیگری لازم است، صورت گیرد.

ارتباط ناراحت با پرستار

کودک شما باید با خود شما و هم با پرستارش، احساس راحتی کند و افکار، ملاحظات، احساسات و مشکلاتش را به راحتی در میان بگذارد. اگر کودک تان در برقراری ارتباط با پرستارش، مشکل دارد، ممکن است نشانه این باشد که حمایت عاطفی و راهنمایی موردنیازش را از او دریافت نمی کند.

نافرمانی و حرف نشنوی

بروز ناگهانی نافرمانی یا حرف نشنوی غیرقابل توجیه، می تواند نشانه ای از وجود مشکل با پرستار باشد، به منظور حفظ پایداری و سازگاری، تنظیم یک نقشه و الگوی رفتاری برای پرستار بچه ضرورت دارد. رفتار نامناسب کودک ممکن است نشانه این باشد که پرستار، به وظایف خود در زمینه رعایت مقررات و انضباط رفتار اجتماعی مناسب و رشد شخصیت کودک، درست عمل نمی کند.

تغییر ناگهانی در رفتار، شاید هشداردهنده ترین نشانه باشد. این رفتارها ممکن است درخانه، در بین همسالان یا حتی درحین خواب بروز داده شود. مثلا کودکی که پیش از این، مشتاق بیرون رفتن از خانه بوده، بدخلق و کناره گیر شود. یا کودکی که خوش اخلاق و گرم بوده، نشانه های خشم و عصبانیت بروز دهد. اگر متوجه تغییر رفتار کودک خود یا تغییر الگوی خواب او شدید، فورا وضعیت را مورد بررسی قرار دهید تا راه حلی برای مشکل بیابید.

منبع: کیهان نیوز