بلافاصله بعد از سحري نخوابيد

خوابيدن، بلافاصله پس از صرف غذا، گوارش غذا را مختل کرده و موجب ترش کردن معده مي‌شود. بنابراين به روزه داران توصيه مي‌شود حداقل تا يک ساعت پس از خوردن سحري از خوابيدن خودداري کرده و اجازه دهند غذاي‌شان هضم شود. خوردن و دراز کشيدن پس از مصرف افطاري و سحري به ويژه در افرادي که علائم رفلاکس معده دارند موجب تشديد علائم رفلاکس مي‌شود.