بقعه اين امامزادگان که از نوادگان حضرت امام موسى کاظم(ع) به شمار مى روند ،در روستاى وزن در جنوب روستاى کلوان ،در شمال پل خواب در 5 کيلومترى جاده کرج ،چالوس واقع شده است . جاده منتهى به روستاي مزبور از جاده اصلى چالوس جدا مى شود و حدودا هفت کيلومتر طول دارد.مسير اين جاده به صورت خاکى ،سنگلاخ و پر پيچ و خم و ارتفاع آن از سطح جاده اصلى بيشتر است .

بقعه ايشان متشکل از يک بناى کوچک است که ضريح در ميان آن قرار دارد و ايوانى از چهار طرف آن را فراگرفته است .سقف ايوانهاى جانبى مسطح و سقف بناى اصلى مدور است. گنبدى فلزى به رنگ مسى بر بالاى مرقد مطهر قرار دارد . بناى اين بقعه به مرور زمان به دفعات مورد مرمت و باز سازى قرا گرفته است .