امامزاده محمد (ع) از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است . بقعه آن حضرت در روستاي حصارک در حاشيه جنوبى جاده قديم کرج در حدود 6 کيلومترى غرب اين شهر ،بعد از سه راه گوهر دشت در انتهاى کوچه اى به نام امامزاده محمد، در باغ نسبتا وسيعى واقع شده است .

بناى بقعه با مساحتى حدود 800 متر مربع داراى صحن وسيع ،ايوان کاشيکارى با دو مناره مرتفع در طرفين آن و گنبد دو پوش بزرگ با پوشش کاشيکارى است . همچنين مساحت حدود 1500 متر مربع از پيرامون بقعه همسطح سازى شده است.

اگر چه قدمت بقعه مزبور در فهرست آثار تاريخى ميراث فرهنگى استان تهران به دوره صفويه بر مى گردد ،لکن تاسيسات و ابنيه بقعه کاملا نوسازى شده و فعاليتهاى عمراني همچنان ادامه دارد .