بقعه امامزاده عبد الله (ع) که از نوادگان امام موسى کاظم (ع) به شمار مي رود ،در روستاى على آباد گونه در غرب مهر شهر کرج و در حدود 14 کيلومترى اين شهرستان واقع شده است .بناى هشت ضلعى و نوساز بقعه با مساحتى حدود 100 متر مربع بر روى تپه اى بلند تر از زمينهاي اطراف خود قرار دارد.

گنبد مدور بقعه با مساحتى حدود 100 مترمربع بر روى تپه اى بلند تر از زمينهاى اطراف خود قرار دارد .

گنبد کدور بقعه در سال 1382 با پوشش فلزى آلومنيومى به شکل کاملا سنتى ساخته شده است.در فهرست بناهاى تاريخى ميراث فرهنگي استان تهران ،قدمت او ليه بناى مزبور دوره قاجاريه ذکر شده است .