آن حضرت از نوادگان حضرت امام زين العابدين (ع) به شمار مى رود بقعه ايشان در روستاى همت آباد کلاک در پنج کيلومترى شهرستان کرج واقع شده است .اين روستا هوايى خشک و سرد دارد و رودخانه کرج قبلا از ميان آن مى گذشته است .بناى قديم بقعه متعلق به دوره صفويه و بسيار کوچک و ساده بوده و 24 متر مربع مساحت داشته و امروزه به کلى تخريب گرديده و بناى جديد آن با مساحت 625 متر مربع در قالب طرحى جامع مشتمل بر گنبد و گلدسته در ميان فضايى مشجر در حال باز سازى است و گنبد آن کاشيکارى شده است .

درمجاورت بقعه کتابخانه اى نيز احداث گرديده است.اين بقعه در فهرست ميراث فرهنگى استان تهران به ثبت رسيده است .