گوراب (جوراب)يکى ازآباديهاى ارنگه بزرگ در 19 کيلومترى شمال شرق کرج (25 کيلومترى جنوب شرقى سد فرعى امير کبير )واقع شده و هوايى معتدل و خشک دارد و رود خانه ارنگه از شمال آن مى گذرد.کوه پورا در جنوب و کوه گورا در شمال اين روستا قرار دارد .

بقعه امامزاده حسين (ع) که از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است در روستاي گوراب واقع شده است .زائرين اين امامزاده از تهران و کرج به اين زيارتگاه مشرف مى شوند .اين بناى تاريخى با شماره 968 جزو آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده و از يادگار هاى زمان صفويه است .بنا از سنگ و آجر و کاشى ساخته شده و گنبدى مخروطى دارد .وجود يک درخت کهنسال در محوطه بقعه به عظمت و زيبايى آن افزوده است .