روستاي کوچک حسنکدر در کيلومتر 55 جاده کرج ،چالوس بعد از تنگه گسيل و برج ميدانک قرار دارد .بقعه امامزاده حسن (ع) که از نوادگان حضرت امام موسى کاظم (ع) است در ميان اين روستا واقع شده است .بناى زيارتگاه با مساحتى حدود 200 متر مربع نوساز و داراى گنبدى کلاه خودى شکل با پوشش شيرواني است .از شبستان بزرگ بقعه نيز به عنوان مسجد استفاده مى شود.

اين بقعه در فهرست آثار تاريخى ميراث فرهنگى استان تهران ثبت گرديده و قدمت اوليه آن مربوط به دوره صفويه است .