نوشته‌ها

ده گام براى تربیت کودک صبور

کودک باید بداند، که به مردم تمامى نژادها و رنگ‌ها و عقاید افراد مختلف احترام بگذارد و به خاطر اتفاق‌هاى میان انسان‌ها، رفتار ناهنجار نداشته باشد. براى داشتن کودکان بردبار و شکیبا والدین باید حس همدردى و انسان دوستى را کم‌کم به کودک القا کنند. باید به کودک بفهمانند که به همه احترام بگذارد. مسئولیت‌پذ…