نوشته‌ها

آنتونیو دو گوه آ

آنتونیو دو گوهِ آ رئیس کشیشان اعزامى به دربار شاه عباس اول از طرف نائب السلطنه و اسقف هند در سال ۱۰۱۰ هجرى قمرى مطابق با ۱۶۰۲ میلادى به فرمان فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا براى تبلیغ دین مسیحى و استوار کردن منافع پرتغالیها در خلیج فارس و جلوگیرى از انعقاد قرار داد تجارتى ایران با بازرگانان انگلیسى بوده است .  و…