نوشته‌ها

پیروی از اهل بیت، انسان را به کرامت می‌رساند

اشاره:   در این نوشته فرمایشات حکیم متأله حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی که به مناسبت شهادت امام هادی (ع) در جلسه های متعددی ایراد شده جمع آوری و منعکس گردیده است. در این سخنان درباره  پیروی اهل بیت و اینکه پیروی از اهل بیت چه نتایجی دارد مطالبی بیان گردیده است. یکی از نتایج آن کرامت انسانی است که از پ…