نوشته‌ها

کیفیت پیدایش و نشو و نماى شیعه

اشاره: شیعه یکی از مذاهب مهم اسلامی است که از زمان پیامبر اسلام (ص) تا امروز در جهان حضور پررنگ داشته است. به علت محدویت های حکام و مخالفین پیروان این مذهب همیشه در تنگنا قرار داشته و حتی در معرض قتل عام قرار می گرفته اند اما در عین حال این مذهب به زندگی خود ادامه داده و باعث رشد تمدن اسلامی در جهان گ…