نوشته‌ها

سید ابوالحسن موسوی همدانی (ره)

اشاره: آیت الله سید ابوالحسن دبستانی معروف به موسوی همدانی ۲۱ رمضان سال ۱۳۴۷ هجری قمری مصادف با ۱۳۰۸ هجری شمسی در روستای شورین همدان به دنیا آمد . مرحوم آیت الله موسوی همدانی در دوران حیات پر برکتش از محضر علما و بزرگانی چون حضرات آیات آخوند همدانی ، بروجردی ، سلطانی ، گلپایگانی و امام خمینی کسب فیض…

تروریسم و جهاد- جهاد در اسلام

آیا کلمه جهاد و تروریست مترادف است؟ این دو واژه با هم مترادف نیست و گفتنی است که مرز بین تروریسم و جهاد، مبتنى بر عدم مشروعیت تروریسم و مشروعیت جهاد از دیدگاه اسلام مى باشد. براى دستیابى به پاسخى صریح و شفاف، ابتدا لازم است به صورت جداگانه یک بحث مفهوم شناختى در مورد این مفاهیم ارائه و جایگاه هر کدا…