نوشته‌ها

خُذیمه ابن ثابت الانصاری—

 ابو عماره، خُزَیمه بن ثابت بن فاکِه انصاری اَوسی، از یاران برجسته پیامبر خداست. او در جنگ اُحد و دیگر نبردهای پیامبر خدا، همگام آن بزرگوار بود و از آن رو که پیامبر خدا گواهی او را در حُکمِ دو شاهد قرار داد، به «ذو الشهادتَین»مشهور شد. خزیمه از معدود کسانی است که پس از پیامبر صلی الله علیه وآله بر «ح…

سهل بن حنیف انصارى خزرجى–

 "سهل" با کنیه ابومحمّد، از بزرگان صحابه رسول خدا و انصار و مردى جلیل القدر بود. به گواهى مورخان، در همه صحنه ها و نبردها و جنگهاى رسول خدا شرکت داشت. در سال ۱۲ هجرى در عقبه منى با پیامبر اسلام بیعت نمود و اسلام را پذیرفت و از "نقباء" بود. در نبرد احد از ثابت قدمانى بود که در کنار علی(علیه السلام) ماند و …