نوشته‌ها

ضرورت ورزش دختران

 واژه «ورزش» وقتی به گوش می‌رسد، چهره مردانه‌ای در ذهن به تصویر می‌کشیم، به ویژه اگر از آن نوع ورزش‌هایی باشد که مثل جنگ، دو گروه مقابل هم می‌ایستند تا در نهایت، یکی پیروزمندانه از میدان بیرون بیاید و به دنبال آن، عده‌ای هورا بکشند و عده‌ای دیگر سنگ پرتاب کنند! در حالی که ورزش، چهره زنانه نیز دارد و دخ…