نوشته‌ها

تجربه‌هاى عرفانى و شبه ‌عرفانى

  اشاره: مقاله حاضر کوشیده ‌است تا تجربه‌هاى عرفانى براساس معیارهاى ویژه‌اى تعریف و شاخص‌بندى شود تا پس از آن بتوان ملاک‌هایى براى تعریف و بازشناسى تجربه‌هاى شبه عرفانى و وجه ممیزه آن‌ها از تجارب اصیل عرفانى تعیین کرد.     بابررسى ملاک‌ها و مشخصه‌هایى که در مکاتب عرفانى قدیم و جدید و…

وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه اصولیه

چکیده مذهب شیعه مذهب وحدت گرا و اعتدال گرا است . اینکه امامت علی (علیه السلام) و اولادش را ناشی از نص می دانند،  این نه دشمنی با ابوبکر و عمر است و نه دشنام و بد گفتن صحابه و تابعین . بنابراین لازمه  مذهب شیعه  این نیست که در حق صحابه دشمنی ورزیده شود. دیدگاه منطقی، منصفانه و هم گرایانه شیعه اصولیه، بد…