نوشته‌ها

نقش والدین در ایجاد روش‌هاى صحیح مطالعه و هدایت تحصیلى دانش‌آموزان

حسنعلى میرزابیگى با «بخوان بخوان» بچه درس خوان نمى شود. پدر و مادرها اغلب نمى دانند به چه صورت و به چه طریق ممکن، در امر آموزش و یادگیری و درس به فرزندان کمک کنند. آنها شاید صدها بار، این کلمه را تکرار کرده باشند (بخوان، بخوان) و دلشان مى خواهد در این زمینه، فرزندانشان را در منزل یارى کنند ولى بناب…