نوشته‌ها

مطالعات اسلام شناسي و شيعه شناسي در دانشگاه هايايالات متحده آمريکا

محمد روحاني (1) دانشگاه هاروارد اين دانشگاه يکي از بزرگ ترين و مهم ترين دانشگاه هاي سراسر ايالات متحده آمريکا است. برنامه مطالعاتي حقوق اسلامي، که در دانشکده حقوق از سال 1991 فعّال شده، مقدّمات تشکيل يک مرکز فراگير مطالعات اسلامي را در دانشگاه «هاروارد» فراهم آورده است. هم اکنون برنامه مطالعات ح…