نوشته‌ها

عقاید بهائیت

اندیشه ابلیس بر اساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق مؤسس این فرقه کار خود را با این ادعا که بنده برگزیده خداوند است، آغاز کرد، اما در ادامه ادعای نیابت از طرف امام زمان علیه‌السلام ، سپس ادعای نبوت و رسالت و آنگاه ادعای خدایی کرد چکیده بهائیت نام فرقه‌ای انحرافی و ساختگی است که در اواخر قرن سیزدهم هجر…