نوشته‌ها

چهل حدیث گهر بار از ائمه اطهار (علیهم السلام) با موضوعیت توسل

«علی (علیه السلام)وسیله تقرب» ۱-قال الامام علی (علیه السلام) : فی ذیلِ هذهِ الایه وابْتَغوا الیهِ الوَسیلهَ. أنا وسیلَتُه. امام علی(علیه السلام ) در تفسیر این آیه شریفه که خداوند می فرماید: «و برای تقّرب به پروردگارتان وسیله بجوئید» فرمودند: « من وسیله تقرب به خدا هستم ». « تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳…