نوشته‌ها

آيين مورمن

مسيحيت فرقه هاي زيادي دارد که يکي از اين فرقه هاي پرسروصدا در آمريکا گروه موسوم به مورمن ها بودند که به رهبري فردي به نام ژوزف اسميت در دهه ۱۸۲۰ميلادي شروع به فعاليت و تبليغات منجي گري کردند. بنيادگرايي مورمني يک جنبش محافظه کارانه از مورمنيسم است که به چيزي باور دارد و عمل مي‌کند که پيروانش آن را …