نوشته‌ها

آثار محبت به اهل بیت علیهم السلام

اشاره: به تصدیق آیات و روایات ، داشتن محبت قلبی به اهل بیت (ع)، مخصوصاً امام زمان (ع) عاملی برای ترفیع درجه در آخرت می باشد و موجب سعادت دنیا و آخرت خواهد شد .شایان ذکر است که محبت حقیقی به اهل بیت زمانی خود را به زیبایی نشان خواهد داد که  پیروان در صدد انجام خواسته ها و دستورات آنان باشند و از دستورا…