نوشته‌ها

قرآن و عصمت امام

فقط ولی با استناد به امر تكوینی الهی اقدام به هدایت تكوینی می‏كند: ((وجعلنا منهم ایمه یهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بآیاتنا یوقنون)) ((‏برخی از بنی‏اسراییل (پیامبرانشان) را كه بردباری پیشه كردند و به مقام یقین به آیات الهی نایل گردیدند پیشوا قرار دادیم كه با استناد به امر (تكوینی ما) مردم را هدایت می‏كردن…